Automatizácia, digitalizácia, robotizácia – technologické pojmy, ktoré sú už pevne prepojené  s dneškom. Nespájame ich už len s víziami budúcnosti, ale sú už súčasťou našej ekonomiky  a takmer všetkých výrobných odvetví. Poďme sa preto pozrieť, ako sa robotike na Slovensku darí.

 

Za posledných 5 rokov nastal v robotike výrazný posun

Slovensko dnes v tempe zavádzania automatizačných a robotizačných technológií výrazne poskočilo. Niektoré firmy spočiatku nemali o robotiku záujem, pretože im nové spôsoby výroby a organizácie práce zatiaľ nedávali zmysel a aj návratnosť nebola dostatočným argumentom pre implementáciu robotiky. Aj tieto firmy a podniky si ich však už čoraz viac žiadajú.

A tí, ktorí reagovali na nové možnosti medzi prvými, najmä z automobilového, strojárskeho a elektronického segmentu, už dopĺňajú svoje robotické portfólio o ďalšie aplikácie a posúvajú automatizáciu smerom k digitalizácii a využitiu umelej inteligencie.

 

Kroky vpred nielen kvôli pandémii

Nie je žiadnym tajomstvom, že tento pohyb nenastal len poslednými obmedzeniami, ktoré so sebou priniesla pandémia Covid-19, hoci aj ona výrazne prispela a otvorila robotizácii a automatizácii brány doširoka vo všetkých výrobných i nevýrobných sférach.

„Vizionársky“ robotizovaná konkurencia tu samozrejme tiež zafungovala ako dobrý, hmatateľný príklad. Aj dovtedajším skeptikom ukázala, že ak sa im chcú vyrovnať, alebo ak vôbec chcú existovať v zmenených podmienkach (globálneho) trhu a trhu práce, nemôžu otáľať.

roboty na slovensku

Technologický vývoj, robotika a automatizácia dali šancu zvládať už aj tak pred covidom citeľný nedostatok pracovnej sily. Nástup pandémie a úsilie udržať výrobu priniesol ešte výraznejší dopyt po aplikáciách robotizácie a automatizácie.

 

Inšpiráciou boli mnohé väčšie spoločnosti

Mnohé firmy sa inšpirovali vzorom firiem s vyššou mierou automatizácie výroby, ktoré tým preukázali svoju primárnu odolnosť voči kríze pracovnej sily, nárastu chorobnosti a lockdownu.

A hoci na výkon ekonomiky zapôsobili aj sekundárne vplyvy ako nedostatok komponentov, dlhšie dodacie termíny (aj u dodávateľov technológií), dnes sú nové aplikácie robotiky zastúpené nielen v tradičnom automobilovom priemysle, ale objavujú sa čoraz častejšie aj v ostatných segmentoch slovenského hospodárstva. Ak sa dalo povedať, že v minulosti bol pomer automatizácie a robotizácie v segmentoch automotive a iné odvetvia 80 % k 20 %, tak dnes už smerujeme k vyrovnanému pomeru. A obľuba robotizácie, automatizácie a digitalizácie mimo automotive ďalej narastá.

 

Pozornosť si získavajú rôzne technologické aplikácie

Stále častejšie sa objavujú aplikácie, ktoré by sa pred pár rokmi zdali „šialené“ a nerealizovateľné.  Prichádzajú do segmentov, ktoré sa zdali byť pre roboty nevhodné. Či už z dôvodu toho, že na niektoré práce má „cit“ iba človek, alebo pre ekonomickú návratnosť investície.

Časy sa však zmenili a technologické možnosti sa posúvajú. Rovnako sme sa posunuli v návratnosti. Kým pred piatimi rokmi sa napríklad počítalo s tým, že investícia sa vráti za tri roky, dnes už to môže byť do jedného roka, prípadne roka a pol.

Samozrejme, že k tomu prispel nedostatok pracovnej sily aj rast ceny práce. Všetky tieto faktory vstupujú do miery uplatnenia robotizácie na Slovensku, ktorá sa stáva tak dostupnejšou a vhodnejšou pre širšiu škálu aplikácií.

 

Priestor nielen pre menšie roboty, ale aj pre špičkové systémy

Nielen pre vstup menších a „citlivejších“ robotov na scénu laboratórií, potravinárstva, menších či rodinných firiem, alebo pre ich nespornú „multifunkčnosť“, ktorá im umožňuje znovupoužitie aj po zmene výrobného programu či predaji. Dopredu sa totiž posúva aj vývoj ich periférnych zariadení a systémov. Špičkové vision systémy dodali robotom potrebný „cit“ pre nové aplikácie, napríklad súčasná kamerová kontrola dokáže „vnímať“ aj číry plast. Pred pár rokmi absolútne nemysliteľné. Toto zdokonalenie „očí“ pre robot, alebo aj iných periférnych zariadení, vedie k ďalšiemu rozšíreniu jeho možností použitia.

 

Zaostáva Slovensko v robotizácii?

Nie, Slovensko v rozširovaní robotiky a automatizácie vo výrobe oproti svetu nezaostáva. Automobilová výroba priniesla špičkové robotizované a automatizované pracoviská a svojou politikou výberu dodávateľov, požiadavkami na stabilnú kvalitu, certifikácie ISO ovplyvňuje úroveň robotizácie v celom subdodávateľskom reťazci a ako domino efekt presahuje aj ďalej.

priemyselne roboty v slovenskych firmach

Dnes sú roboty bežné v slovenskom nábytkárstve, potravinárstve, plastikárskom priemysle, dokonca pri čapovaní nápojov, alebo brúsení drevených truhiel. Skrátka, aj na Slovensku sa ponúka špička v riešeniach, rovnako ako vo svete.

 

ABB ponúka robotické riešenia na mieru

ABB Robotika má aj na Slovensku „výstavné“ aplikácie, ktoré inšpirujú manažérov z celého sveta. Dokážeme našim klientom na Slovensku ponúknuť celý „balíček“ služieb – to zahŕňa inžiniering, ktorý aplikáciu navrhne, vizualizuje, spraví simuláciu, nainštaluje a poskytne aj záručný a pozáručný servis.

Nie je to sústava rôznych dodávateľov, ktorí sa v prípade problému jeden na druhého vyhovárajú. Nie je to sústava rôznych subdodávateľov, z ktorých si každý prihodí k cene to svoje. Teda všetko pod jednou strechou s výhodou globálnej firmy vrátane rozsiahlej znalostnej databázy aplikácií a referencií, vrátane digitalizácie, uchovávania dát a prístupu k akejsi „čiernej skrinke“ výroby.

Ak hľadáte automatické a robotické riešenia, ktoré môžu pomôcť vášmu podnikaniu, neváhajte sa obrátiť na naše služby. Vyskladáme pre vás produkt šitý na mieru od samostatných robotov až po komplexné robotizované riešenia.

(Visited 321 times, 2 visits today)