Chcete vedieť, prečo sa oplatí vašu výrobu (a nemusí ísť len o výrobu) robotizovať? Máme pre vás hneď 10 dôvodov!

O výhodách využívania robotov dnes vôbec netreba polemizovať. Vývoj robotizácie a automatizácie sa za ostatné roky zrýchlil obrovským tempom. Roboty ABB pritom zďaleka nebadáme len v priemyselnej produkcii. Búrlivým vývojom prešli softvérové aj hardvérové nástroje, a tak je úplne samozrejmé, že po spoľahlivých výkonných robotoch siaha aj nevýrobný sektor, zdravotníctvo, či manažéri z oblastí skladového hospodárstva alebo služieb.

Kvôli vyššej efektivite ľudskej činnosti – v zmysle kvality, produktivity a úspor – sa roboty stali správnou voľbou. Pre ochranu životného prostredia, zdravia aj lepšej kvality života. Mnoho rokov skúseností s ich využívaním prinieslo akési robotické „desatoro“. Vôbec pritom nejde len čisto o  ekonomiku – investícia vs. jej návratnosť, produktivita, zisk. Hovoria o efektivite práce so zdrojmi – ľudskými, finančnými, prírodnými. Pokles nákladov a zefektívnenie výroby sa odrazí v ekológii, napríklad znížením odpadovosti, spotreby energie, využitých surovín, nutnosti dopravy… Firmy tiež často zavádzajú automatizáciu a roboty pre ochranu ľudského zdravia. V oblastiach, ktoré si vyžadujú fyzickú námahu alebo je činnosť v takomto prostredí  monotónna či nebodaj z dlhodobého hľadiska škodlivá zdraviu, pracovných síl ubúda. Kto by chcel pracovať v prašnom prostredí, bojovať s neustálymi výparmi, horúčavou alebo neustále do omrzenia prenášať a ukladať ťažké bremená?

Toto je desatoro v robotike ABB…

1. Zníženie prevádzkových nákladov
2. Zlepšenie kvality produktov
3. Zlepšenie kvality práce zamestnancov
4. Zvýšenie produkcie
5. Zvýšenie výrobnej flexibility
6. Zníženie materiálového odpadu a zvýšenie zisku
7. Súlad s bezpečnostnými zásadami a zlepšenie zdravia a bezpečnosti na pracovisku
8. Zníženie dopadu na fluktuáciu zamestnancov
9. Zníženie kapitálových nákladov
10. Úspora priestoru vo výrobných halách

roboty ABB

Aj architekti sa potešia

Svet sa transformuje. Transformuje sa klasická výroba a mení sa aj úloha človeka v tomto procese. Dostáva sa viac do centra pozornosti či už pod vplyvom technológií alebo pandémie, a teda objektívnej potreby. Prácu mu však neberie, naopak, postupuje v kvalifikácii na vyššiu úroveň. Nastavuje, programuje, riadi a spolupracuje so svojím novým robotickým kolegom. Je to flexibilné a jednoduché zároveň. A tento trend nasleduje aj vývoj  robotov ABB a automatizovaných liniek. Týka sa intuitívneho programovania robotov, ovládania cez tablety, flexibilnej aplikácie kolaboratívnych robotov… takmer kdekoľvek. Napríklad aj v stavebníctve, službách, logistike. Dnes sa dá takmer všetko. Môžeme celé steny budovy „tlačiť“ špeciálnym robotickým zariadením. A vedľajším efektom – k radosti architektov a projektantov – môžu byť rôzne neštandardné, a predtým zo stavebného technického hľadiska nemožné, tvary. Kreativita architektúry môže dostať nový rozlet.

Túto flexibilitu si rozhodne obľúbi aj prostredie výroby. Modulárne výrobné linky sú základom pre továrne budúcnosti. Načúvali sme skutočným požiadavkám našich zákazníkov v automobilovom priemysle, farmácii, potravinárstve a ďalších segmentoch a v ABB už pracujeme na nových robotických riešeniach pre tieto linky. Chceme, aby každá výrobná linka bola viacúčelová a nemusela nutne slúžiť len na jeden projekt. Cieľom je možnosť jednoduchého, rýchleho a flexibilného prestavenia na ďalší nový projekt. Takéto modulárne bunky to umožnia. Svet totiž smeruje k čoraz väčšej individualizácii masovej výroby. Zákazník chce čoraz častejšie poskytovať širšiu ponuku, no možno v menších objemoch.

Naša spoločnosť ABB to umožňuje vývojom inovatívnych technológií. Už vyše 500 000 robotov ABB pracuje v priemyselných zónach sveta a vyše 4 000 v tých našich, slovenských.

(Visited 101 times, 1 visits today)