6-osové priemyselné roboty

6-osové artikulačné roboty majú 6 pracovných kĺbov, ktoré im umožňujú lepšiu flexibilitu v procese pre optimálnu manipuláciu s bremenami alebo využívaní špecifickej technológie v procese výroby. Sú vyhotovené z robustných materiálov s vysokým stupňom krytia, aby zvládli aj tie najnáročnejšie podmienky výrobného procesu. 6-osové priemyselné roboty rozdeľujeme na manipulačné, zváracie, lakovacie a kolaboratívne. Priemyselná robotika sa využíva na rôzne druhy aplikácií. Najviac využívaná aplikácia je manipulácia s materiálmi a rôznymi dielmi. Ďalšími operáciami, kde sa roboty využívajú, sú zváranie, lakovanie, rôzne druhy montáží, lepenia, čistenia, brúsenia a iné priemyselné operácie. No dnes majú veľký potenciál aj v logistike, potravinárstve, komerčnom predaji či zábavnom priemysle.

4-osové priemyselné roboty

4-osové priemyselné roboty sú rozdelené na paletizačné roboty, delta roboty a SCARA roboty. Paletizačné roboty sa vyznačujú vysokou nosnosťou a dlhým akčným rádiusom. Vďaka tomu efektívne prispievajú k rýchlemu toku množstva materiálu v pomere vynaložených nákladov. Delta roboty sa zasa vyznačujú veľmi vysokou rýchlosťou pre manipuláciu ľahkých dielov. SCARA roboty obsahujú 4 rýchle kĺby, vďaka ktorým sa radia medzi najrýchlejšie roboty na svete. Úlohou paletizačných robotov je ukladanie produktov podľa ložného plánu. Delta roboty fungujú predovšetkým na aplikáciách pick and place, kde je dôležité v krátkom čase presunúť diely na krátke vzdialenosti. Podobne SCARA roboty majú svoje uplatnenie predovšetkým v montážI, kde často zakladajú časti celkovej zostavy vo veľkých rýchlostiach.

Prečo využiť priemyselné roboty

Efektívnosť procesu

Priemyselné roboty pracujú vo veľkých rýchlostiach na všetkých automatizovaných procesoch, čo dáva výrobe vysokú efektivitu výrobného času počas celej výrobnej prevádzky.

Vysoká kvalita procesu

Priemyselné roboty sú charakteristické svojou presnosťou, čo má veľký vplyv na kvalitu výroby. Vďaka tejto vlastnosti výrobca dosahuje vždy rovnakú vysokú kvalitu svojich produktov.

Ergonómia a pracovné prostredie

Uvádzanie priemyselných robotov do pracovného procesu odbremení pracovníkov od fyzicky namáhavej manipulácie, ale aj od namáhavých monotónnych výrobných činností.

Eliminácia práce v nebezpečnom prostredí

Robustnosť priemyselných robotov im umožňuje pracovať aj v prostrediach, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie ako lakovanie, zváranie, prašnosť a iné, vďaka čomu túto náročnú prácu nemusí vykonávať človek.

Technická špecifikácia

Dosah robotov

0,37 – 4,2m

Nosnosť robotov

1,5 – 800kg

IRB 2600

Presvedčte sa na vlastné oči

Priemyselná robotika s ABB sa vyplatí

Zvýšenie produkcie a flexibility vo výrobe

Zlepšenie kvality pracovného prostredia pre zamestnancov

Zlepšenie kvality produktov

Zníženie prevádzkových a kapitálových nákladov

Dokážeme vám pomôcť s financovaním riešenia

Naše roboty v praxi

500000

inštalovaných robotických riešení na svete

4094

spokojných klientov na Slovensku

431

inštalovaných robotických riešení na Slovensku

53

krajín po celom svete nám dôveruje

20

rokov skúseností na slovenskom trhu

Go to Top