Pri úvahách o nasadení robotov a automatizácie do konkrétneho procesu výroby dnes už nejde ani tak o „či“, ale skôr otázku „ako“. Tzv. „robotické desatoro“ prínosov je výrobným manažérom viac-menej už všeobecne známe, no spôsob implementácie automatizačných technológií a niekedy aj potrebná zmena samotného výrobného procesu býva ťažko predstaviteľná. Tu namiesto presviedčania prichádza na pomoc inšpirácia.

V predchádzajúcich blogoch sme priniesli zaujímavé príklady zefektívnenia výroby televízorov vo firme Foxconn, manipulácie ťažkých žiaruvzdorných tehál v Slovmagu alebo nakladania praliniek do blistrov. V nasledujúcich riadkoch ponúkame inšpiráciu z nábytkárskeho závodu.

Trend treba nasledovať

Medzinárodný nábytkársky koncern podnikajúci aj na Slovensku má k automatizácii a robotizácii s ich prínosmi v efektivite, kvalite i kvantite blízko. Niet divu. Veď svoj tovar dodáva do celého sveta. Jej výrobné závody chrlia obrovské objemy tovarov, pričom svoj výrobný program menia podľa aktuálnych trendov bytovej módy. Efektívne využívanie všetkých zdrojov, či už materiálových alebo ľudských, je tu na mieste a je takpovediac súčasťou DNA firmy.

Požiadavka znela: 5 kusov za minútu, čo znamenalo nárast o 4 kusy v porovnaní s manuálnym riešením.

Inak tomu nie je a ani nebolo v slovenskom výrobnom závode firmy, keď v roku 2012 prechádzal kompletnou rekonštrukciou. Súbežná zmena pôvodného výrobného programu na báze melamínu na výrobu nábytkových dielov s použitím vysokolesklých fólií a polyuretánového lepidla priniesla však aj ďalšie výzvy pre manažérov. Okrem opatrnej manipulácie s vysokolesklou fóliou tak, aby nedošlo k poškodeniu lesklého povrchu nábytkových dielov, potrebovali uspokojiť narastajúci spotrebiteľský dopyt a zvládnuť vysoké objemy objednávok. Zvýšenie výroby však v pôvodnom nastavení troch pracovných zmien po 8 operátorov v každej, v čase nedostatku pracovnej sily pre konkrétny typ práce, bolo len ťažko realizovateľné. Logickým riešením bola samostatná linka montáže a lepenia zrkadiel na nábytkové diely, s návrhom aj dodávkou. Kapacitné požiadavky zneli: päť kusov za minútu, čo znamenalo nárast o štyri kusy v porovnaní s manuálnym riešením.

ikea robotizacia

Projekt plnej automatizácie manuálnej výroby lepenia a montáže zrkadlových dverí trval od návrhu po nasadenie osem mesiacov. Za pomoci softvérového nástroja RobotStudio sme mohli v ABB Slovensko vizualizovať pre zákazníka nové pracovisko a vychytať všetky jeho potenciálne „muchy“ vopred, takpovediac offline. K najväčším výzvam riešenia možno však zaradiť relatívne obmedzený priestor pre nasadenie robotov, ale najmä strojové nanášanie obojstrannej lepiacej pásky na jednotlivé dosky a oddeľovanie krycej fólie – linera z pásky. Tou ďalšou bolo zakladanie a skrutkovanie ochranných líšt.

Unikátne riešenie

Riešenie, ktoré sme zákazníkovi navrhli, je unikátne tým, že na malom priestore pracujú štyri roboty, ktoré sú zosynchronizované tak, aby linka dosahovala maximálnu kapacitu. Pre manipuláciu s nábytkovými dielmi sme použili priemyselné roboty ABB IRB 6700, IRB 460 a IRB 660 a na „problémové“ dielčie procesy lepenia a oddeľovania fólie z pásky a montáže líšt sme vyvinuli jednoúčelové zariadenia na mieru. Kompletné riešenie viedlo k zrýchleniu, skvalitneniu a zjednodušeniu výroby. Produktivitu výroby  zdvihlo o 24 ľudí.

Univerzálnosť = flexibilita

Ďalším projektom, s ktorým nás klient oslovil po úspešnej implementácii predchádzajúceho, bola plná robotizácia a automatizácia balenia hotových výrobkov. Bol to posledný proces s prvkami manuálnej, fyzicky náročnej a zároveň citlivej manipulácie so zrkadlovými dverami v danom výrobnom programe závodu. V tomto prípade však nebolo cieľom vytvoriť riešenie dedikované výhradne jednému výrobku, ale skonštruovať a odskúšať univerzálnu baliacu bunku, ktorú je možné integrovať do akejkoľvek baliacej linky, v ktorejkoľvek výrobnej jednotke spoločnosti.

S požiadavkou univerzálnosti, resp. flexibility robotizovaného pracoviska, sa u zákazníkov stretávame čoraz častejšie. Sme však na ňu pripravení, keďže je základom nášho konceptu modulárnej výrobnej linky pre továrne budúcnosti. Našim cieľom je, aby sa každá naša automatizovaná výrobná linka dala pomerne jednoducho, rýchlo a flexibilne prestaviť na ďalší projekt. Naše modulárne bunky vrátane riadiaceho softvéru, analýzy dát, či algoritmov umelej inteligencie to umožňujú.

Ste zvedaví, ako to v IKEA dopadlo? Pozrite si celé video na YouTube:

(Visited 78 times, 1 visits today)