PLC (Programmable Logic Controller)

PLC (Programmable Logic Controller) je špecializovaný priemyselný počítač používaný na automatizáciu riadiacich procesov v priemyselných aplikáciách. PLC je navrhnutý na spoľahlivé vykonávanie úloh v náročných podmienkach.

PLC je srdcom mnohých automatizačných systémov a je zodpovedný za riadenie strojov, montážnych liniek a iných procesov v rôznych odvetviach vrátane výroby, energetiky, dopravy a spracovania materiálov. Jeho hlavnou výhodou je flexibilita a schopnosť byť naprogramovaný na vykonávanie rôznych úloh podľa konkrétnych potrieb.

PLC pracuje na základe vstupných a výstupných signálov. Vstupné signály prichádzajú z rôznych senzorov a zariadení, ktoré monitorujú stav systému. Na základe týchto signálov PLC vykonáva naprogramované logické operácie a generuje výstupné signály, ktoré riadia aktuátory. PLC je neoddeliteľnou súčasťou moderných automatizačných systémov a zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní efektivity, spoľahlivosti a bezpečnosti priemyselných procesov.

softver

Ďalšie výrazy na tému PLC

(Visited 10 times, 1 visits today)