Aktuátory

Aktuátory sú mechanizmy používané na prevádzku, riadenie alebo pohyb iných mechanických či elektronických systémov. Ich hlavnou úlohou je transformovať signál na mechanický pohyb, čím ovplyvňujú fyzické prostredie okolo nich.

Tieto zariadenia môžu byť využívané na mnohé účely vrátane otvárania a zatvárania ventilov, pohybu častí v robotike, nastavenia polohy rôznych mechanických komponentov a podobne. Sú neoddeliteľnou súčasťou automatizačných a riadiacich systémov, kde umožňujú presné a spoľahlivé riadenie procesov.

Aktuátory môžu byť poháňané rôznymi spôsobmi vrátane elektrického prúdu, hydrauliky, pneumatiky či piezoelektrických javov. Ich výber závisí od konkrétnych požiadaviek aplikácie. V súčasnosti sa aktuátory používajú vo viacerých odvetviach, ako je strojárenský priemysel, automobilový priemysel, robotika, zdravotníctvo a ďalšie.

priemyselny robot vo vyrobe

Ďalšie výrazy na tému aktuátory

(Visited 13 times, 1 visits today)