Systémový softvér

Systémový softvér je základným stavebným kameňom počítačového systému. Je to typ softvéru, ktorý slúži na riadenie a správu hardvéru, ako aj na zabezpečenie komunikácie medzi hardvérom a aplikačným softvérom.

Tento druh softvéru je navrhnutý tak, aby poskytoval funkcie, ktoré umožňujú počítačovému systému pracovať efektívne. Systémový softvér zahŕňa operačný systém, ovládače, systémové nástroje a rôzne aplikácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie počítača.

Operačný systém je najdôležitejším prvkom systémového softvéru. Je to základný program, ktorý riadi všetky operácie počítača. Umožňuje používateľom interagovať s hardvérom a aplikačným softvérom. Ovládače sú ďalším dôležitým prvkom systémového softvéru, pretože zabezpečujú komunikáciu medzi hardvérom a operačným systémom.

Systémový softvér zabezpečuje rôzne služby, ako je zabezpečenie siete, správa súborov, plánovanie úloh a ďalšie. Tieto aplikácie umožňujú počítačovému systému fungovať efektívne a poskytujú prostredie pre aplikačný softvér, aby mohol vykonávať svoje úlohy.

Ďalšie výrazy na tému systémového softvéru

(Visited 33 times, 1 visits today)