Softvér (software)

Softvér (software) je súhrn programov, ktoré umožňujú počítačovým systémom vykonávať konkrétne úlohy a funkcie. Na rozdiel od hardvéru, softvér je nehmotný a zahŕňa inštrukcie, ktoré riadia činnosť zariadení.

Existujú dva hlavné typy softvéru. Systémový softvér spravuje základné funkcie počítača a umožňuje interakciu medzi hardvérom a používateľom. Aplikačný softvér je navrhnutý na vykonávanie konkrétnych úloh, ako je písanie textov, správa dát alebo hranie hier. Vývoj softvéru zahŕňa programovanie a testovanie, aby sa zabezpečila jeho funkčnosť a spoľahlivosť. Programátori používajú programovacie jazyky, ako Python, Java alebo C++ na vytváranie softvérových aplikácií.

Softvér hrá kľúčovú úlohu v modernom živote, podporuje chod všetkých digitálnych zariadení od smartfónov po priemyselné roboty. Umožňuje realizáciu komplexných úloh, ktoré by inak neboli možné. Je neoddeliteľnou súčasťou technológií, ktoré formujú našu každodennú realitu.

softver

Ďalšie výrazy na tému softvéru

(Visited 50 times, 1 visits today)