Odometria

Odometria je metóda merania pohybu a polohy mobilných robotov a vozidiel prostredníctvom sledovania údajov o otáčkach pohybových mechanizmov. Táto technika je kľúčová v robotike, kde je presné určovanie polohy a vzdialenosti nevyhnutné pre navigáciu a vykonávanie úloh.

Pri odometrii sa využívajú senzory na kolesách, ktoré zaznamenávajú počet otáčok alebo ubehnutú vzdialenosť. Tieto údaje sa následne spracovávajú pomocou algoritmov, aby sa určila aktuálna poloha robota. Odometriu možno kombinovať s inými navigačnými systémami, ako sú GPS alebo inerciálne navigačné systémy, na zvýšenie presnosti a spoľahlivosti.

Hoci odometria poskytuje dôležité informácie pre navigáciu, môže byť náchylná na chyby spôsobené šmykom kolies alebo nerovnosťami terénu. Preto je často dopĺňaná ďalšími senzorickými technikami. Odometriu nájdeme v rôznych aplikáciách vrátane autonómnych vozidiel, robotických vysávačov a mobilných robotov používaných v priemysle. Je to základný nástroj, ktorý umožňuje zariadeniam orientovať sa a presúvať sa v priestore s určitou mierou autonómie.

mobilny robot

Ďalšie výrazy na tému odometrie

(Visited 18 times, 1 visits today)