Algoritmus

Algoritmus je presne definovaný postup krokov určený na vykonanie konkrétnej úlohy alebo riešenie problému. Predstavuje matematický a logický koncept s cieľom dosiahnuť konzistentné a opakovateľné výsledky.

Kroky algoritmu sú navrhnuté tak, aby boli zrozumiteľné a vykonateľné nielen pre ľudí, ale aj pre stroje. Algoritmy nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach, vrátane informatiky, matematiky, výskumu, vývoja či robotiky. Kľúčovou vlastnosťou algoritmu je jeho presnosť, ktorá neumožňuje miesto pre nejasnosti. Každý krok musí byť jasne definovaný a ľahko vykonateľný, bez ohľadu na vykonávajúceho.

Algoritmy predstavujú základné stavebné prvky výpočtového myslenia a automatizácie. Bez nich by moderná informatika a technológia neexistovali v súčasnej podobe. Umožňujú vytvárať efektívne programy, riešiť optimalizačné problémy a automatizovať rutinné úlohy.

priklad algoritmu v knihe

Ďalšie výrazy na tému algoritmu

(Visited 250 times, 3 visits today)