Karteziánsky robot

Karteziánsky robot je typ priemyselného robota, ktorý sa pohybuje v troch pravouhlých osiach, zvyčajne definovaných ako X, Y a Z. Pohybuje sa na základe karteziánskeho súradnicového systému, ktorý je definovaný pomocou troch pravouhlých osí.

Tento robot je obľúbený v priemyselných aplikáciách, kde je vyžadovaná vysoká presnosť a opakovateľnosť, ako napríklad pri montážnych operáciách, CNC obrábaní či 3D tlači. Vďaka svojej lineárnej štruktúre dokáže karteziánsky robot vykonávať rýchle a presné pohyby v definovanom trojrozmernom priestore.

Jeho konštrukcia je často jednoduchšia v porovnaní s inými robotickými systémami, čo umožňuje efektívne využitie v rôznych priemyselných aplikáciách. Kombináciou jednoduchosti súradnicového systému s modernými technológiami sa stáva esenciálnym nástrojom v mnohých oblastiach automatizácie.

karteziansky robot

Ďalšie výrazy na tému karteziánsky robot

(Visited 64 times, 1 visits today)