Dôvody, prečo manažmenty firiem pristupujú k automatizačným opatreniam, sú rôzne. A hoci z času na čas aj pri nich zohrá väčšiu či menšiu úlohu prestíž a túžba ísť v súlade so všeobecným trendom, v zásade sa prvé pohnútky automatizovať výrobný proces odvíjajú od potreby dosiahnuť vyššiu bezpečnosť na pracovisku, zvýšiť produktivitu, dosiahnuť nižšie náklady, vyššiu kvalitu či zníženie chybovosti výrobkov a samozrejme ziskovosť.

Dôkladná analýza celého výrobného procesu môže ukázať, že kľúčom k vyššej efektivite a produktivite nemusí byť len, povedzme, zníženie počtu manuálnych, únavných a nudných operácií alebo zaradenie robota, ktorému neškodia ťažké bremená či nebezpečné prostredie… Základy automatizácie by mali spočívať v opatreniach, ktoré nemusia byť veľmi nákladné. Niekedy stačí dobre vyškoliť zamestnancov, aby nemuseli prerušovať proces chodením po radu. Inokedy zas odstrániť prekážky toku výroby, skrátiť čas chôdze zamestnanca, ktorý musí po niečo ísť, eliminovať prestoje čakania na dovoz alebo odvoz palety, zaradiť jednoduché manipulátory alebo dopravníky, ktoré môžu svojim tempom podporiť zamestnanca pri činnostiach, pri ktorých hrozí pokles koncentrácie a výkonu. Skrátka, automatizácia môže mať niekoľko stupňov a nemusí hneď znamenať nasadenie špičkového robota alebo nákladné vytvorenie jedinečnej, plne automatickej robotickej linky šitej na mieru.

co je automatizaciab

Preto je v prvom kroku pri zvažovaní automatizácie tak dôležité pozrieť sa na výrobný proces, ako sa dá človek a stroj zosúladiť,  či sa proces výroby dá upraviť za súčasných podmienok. Môže sa stať, že proces sa dlhé roky nemenil, ale zmenili sa materiály, ktoré už umožňujú niektoré kroky vypustiť alebo zlúčiť. Ďalšou možnosťou je zamyslieť sa nad využitím jednoduchých, finančne menej náročných jednoúčelových zariadení a manipulátorov. Aj tu je však dôležitý čas cyklu a návratnosť. Požadovaný efekt môže priniesť relatívne lacná a rýchla investícia napríklad do jednoduchého pneumatického mechanizmu, ktorý vyrieši prekladanie výrobného dielu z bodu A do bodu B, alebo zatláčanie, zalisovanie, lineárny posun dopredu-dozadu, prípadne aj vpravo-vľavo. V tomto stupni automatizácie sa z operátora aktívneho stáva dozorujúci, ktorý môže kontrolovať niekoľko takých zariadení a výroba začína byť efektívnejšia.

Aká je pointa automatizácie?

Ak má niekto len predstavu, že pri automatizácii ide v prvom rade o odobratie práce človeku, mýli sa. Pointa je v tom, že pracovník robí vždy prácu, ktorá sa automatizovať nedá, ktorá je fyzicky menej náročná, alebo nie je zdraviu škodlivá. Alebo, a aj s tým majú zamestnávatelia skúsenosť a rátajú s takým variantom, že je nevyhnutná pri prácach, ktoré nechce nik vykonávať. V takom prípade je však dobré zamyslieť sa nad tým, či bude zavedenie vyššej miery automatizácie inštaláciou robota efektívne, teda či budú možnosti robota plne využité a či sa dá zriadiť viac pracovných zmien než len jedna. Čím viac zmien bude robot „bežať“, tým bude návratnosť aplikácie kratšia.

Druhý stupeň automatizácie je už zložitejší. Znamená implementáciu celého zariadenia alebo kombináciu viacerých jednoduchých manipulátorov, ktoré zložia nejakú podzostavu, polotovar, alebo vyrobia aj celý výrobok , či odvedú hrubú prácu. Závisí od toho, či siahneme len po otočných stoloch, dopravníkoch, 2- 3-osích manipulátoroch, či sú potrebné vizuálne kontroly, alebo je vhodné zaradiť robot, ktorý bude pomáhať napríklad pri skladaní dielov. Pri takom type automatizácie sa človek dostáva do úlohy údržbára alebo nastavovača. K výrobnej linke prichádza pri nastavovaní a prestavovaní strojov, v prípade, že sa rozsvieti červený maják a spraví servisný zásah. Ďalšou možnosťou je, že obsluhuje vstup a výstup linky, teda zabezpečuje logistiku materiálu – privezie vstupný materiál a odvezie hotový výrobok.

No, ak sa pýtate, čo je automatizácia, tak na najvyššom stupni automatizácie stojí plne automatická linka, kedy sa do skladu naskladní materiál a odtiaľ je plne automaticky dopravníkmi transportovaný do linky, prípadne AGV vozíkmi. Celý proces výroby beží automaticky až po výstupný produkt, ktorý sa naspäť vráti do skladu. Niektoré firmy razia cestu „touchless“ – bez dotyku, a vtedy môže byť do automatického procesu zahrnuté aj balenie – teda ak to povaha výrobku  a obalu dovoľuje.

Pozrime sa na proces novou logikou

Zvážiť, ktoré druhy automatizácie sú pre tú ktorú firmu optimálne, pomôže odborník. Nie vždy dokáže zákazník poodstúpiť od rokmi zabehaného procesu a pozrieť sa naň novou, automatizačnou logikou. Tak sa môže stať, že odborník klientovi napokon odporučí efektívnejšie riešenie než to, aké si klient vopred predstavil. Hoci to môže niekedy znamenať, že to nebude robotická aplikácia. Aspoň tak to robíme v ABB. Ponúkame to, čo je pre zákazníka z hľadiska procesov a výstupov efektívne.

Na základe dôkladnej analýzy jeho výrobného procesu, postupov, ich logiky a následnosti, potreby krokov. Môže sa stať, že navrhneme použiť robot na úplne inom mieste procesu, než mal na mysli zákazník. Náhľad na procesy z uhla automatizácie môže byť totiž komplikovanejší a situácií, ktoré môžu vzniknúť, veľa.

(Visited 23 times, 1 visits today)