Scara robot

Scara robot je typ priemyselného robotického systému, ktorý je navrhnutý na vykonávanie presných a opakujúcich sa úloh. Jeho názov je skratka pre „Selective Compliance Assembly Robot Arm“ (Robotická ruka s vybranou pružnosťou montáže).

Scara roboty majú zvyčajne dve rotačné osi a jednu lineárnu os, čo im umožňuje pohyb v horizontálnej rovine s veľkou presnosťou. Tento typ robotov je charakteristický svojou schopnosťou poskytnúť väčšiu tuhosť a stabilitu v porovnaní s inými typmi robotov. Hlavné využitie Scara robotov je v montáži, manipulácii s dielmi alebo balení. Sú obľúbené v priemyselných odvetviach, ako je elektrotechnický, potravinársky či automobilový priemysel.

Scara roboty sú cennými nástrojmi pre automatizáciu procesov, zvyšovanie efektivity a zlepšovanie kvality vo výrobných oblastiach. Ich výkonné riadiace systémy a schopnosť pracovať v úzkej spolupráci s ľuďmi ich robia ideálnymi pre integráciu do rôznych výrobných liniek.

biely scara robot abb

Ďalšie výrazy na tému scara robot

(Visited 147 times, 1 visits today)