Rozšírená realita

Rozšírená realita je technologický pojem, ktorý znamená kombináciu reálneho sveta s virtuálnymi informáciami prostredníctvom interaktívneho zobrazenia. Táto forma zážitku umožňuje užívateľom vidieť a interagovať s digitálnymi objektmi a informáciami vo svojom okolí.

Rozšírená realita využíva pokročilé senzorické technológie, ako sú kamery, senzory pohybu a GPS, na identifikáciu a rozpoznanie prostredia okolo používateľa. Na zobrazenie virtuálnych prvkov sa používajú rôzne zariadenia, ako sú špeciálne okuliare, smartfóny alebo tablety. Tieto zariadenia umožňujú prepojenie virtuálneho a skutočného sveta, čo vytvára nové a zaujímavé interaktívne zážitky.

Rozšírená realita nachádza uplatnenie vo viacerých oblastiach, ako je herný priemysel, vzdelávanie, medicína, stavebníctvo alebo robotika. Môže poskytovať simulácie, tréningy, navigáciu, rozšírenie informácií a mnoho ďalších aplikácií. Je to nová a rýchlo sa rozvíjajúca technológia, ktorá prináša inovatívne možnosti a transformuje spôsob, ako interagujeme so svetom okolo nás.

simulacia robotov

Ďalšie výrazy na tému rozšírenej reality

(Visited 138 times, 1 visits today)