Delta robot

Delta robot je typ priemyselného robotického systému, ktorý je charakteristický tromi ramenami osadenými do tvaru trojuholníkova. Jeho názov je odvodený od gréckeho písmena delta (Δ), ktoré má tento tvar.

Trojuholníková konštrukcia delta robotov im umožňuje dosiahnuť vysokú rýchlosť, agilnosť a presnosť pri vykonávaní úloh. Často disponujú tromi pohybovými osami, ktoré sa hýbu pomocou lineárnych aktuátorov. Táto konštrukcia im umožňuje vykonávať synchronizované pohyby. Vďaka svojim schopnostiam sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú produktivitu, ako je montáž, balenie, výroba potravín a farmaceutický priemysel.

Ich výkonné riadiace systémy a schopnosť pracovať v synchronizácii s ostatnými robotickými systémami im umožňujú efektívne integrovať sa do výrobných liniek. Vďaka ich vysokým rýchlostiam, agilite a presnosti prispievajú k zvyšovaniu produktivity a efektívnosti v priemyselných prostrediach.

triedenie delta robotom

Ďalšie výrazy na tému delta robot

(Visited 125 times, 1 visits today)