Automatizácia a robotizácia každého výrobného procesu je iná. Aby bola zmysluplná, musia sa vždy zohľadňovať viaceré kritériá a podstatné špecifiká či už procesu, tovaru, surovín, alebo zamestnancov a ich bezpečnosti. O to väčšou výzvou je, ak ide o manipuláciu s ťažkými, 800-kilovými paletami a produktom, z ktorého sa uvoľňuje prach a výpary škodlivé pre človeka.

Samotná povaha produktu síce nahráva automatizácii a obmedzeniu zdržiavania sa zamestnancov v zdraviu škodlivom prostredí, ale ako na ňu, keď pri 800-kilových paletách plne naložených tehlami nie sú možné štandardné automatizačné metódy.

Pred týmto problémom stála nadnárodná skupina Magnezit, ktorá má svoju výrobnú fabriku aj na Slovensku. Už viac ako sto rokov je svojou veľkovýrobou žiaruvzdorných produktov dominantným hráčom na globálnom trhu.

Nebezpečné výpary a prach, s tým treba niečo urobiť!

Prvú robotickú linku implementovala skupina v slovenskom závode Slovmag už pred 8 rokmi. Hoci sa vtedy roboty využívali najmä vo väčších podnikoch a Slovmag sa svojou veľkosťou radí k tým stredným, rozhodnutie nastúpiť proces automatizácie padlo v súvislosti k zdraviu škodlivému charakteru pracoviska. Nebezpečné výpary a prach, ktorý sa uvoľňuje pri manipulácii s tehlami, plus práca s ťažkými výrobkami ohrozovali zamestnancov, no súčasne tiež obmedzovali výkonnosť fabriky.

robotizovane pracovisko manipulácie s tehlami

Proces ďalšej  modernizácie si v Slovmagu rozpracovali na niekoľko etáp. Prvé dve aplikácie robotov boli určené na obsluhu lisu, ktorý lisuje magnezitovo-uhlíkové tehly. A už úspešne pracujú. Prídavné zariadenie vykladá prázdne rošty zo sušiarenského voza a pripravuje ich do blízkosti robota. Ten následne ukladá tehly na rošt a to isté prídavné zariadenie vracia naložené rošty naspäť do sušiarenského voza. Celé pracovisko je autonómne. Ukladanie tehál na rošty, na presné miesto umožňuje špeciálny, na mieru šitý softvér. Ten sme vyvinuli v spolupráci s firmou B&R, ktorá je súčasťou skupiny ABB. Je to unikátny grafický program s intuitívnym ovládaním, takže ho nemusí obsluhovať programátor. Úplne jednoducho s ním vie pracovať operátor, vie v ňom robiť úpravy, jednoducho ho prispôsobiť novému sortimentu či zmenám v produkcii. Celé pracovisko spĺňa aktuálne bezpečnostné normy a je certifikované.

Druhé robotické pracovisko je určené na triedenie tehál. Vozy s vypálenými tehlami prichádzajú do triediaceho pracoviska. Prídavné zariadenie tam vykladá rošty z voza, robot odoberá tehly z roštov a vykladá ich na dopravník. Následne tehly prechádzajú cez kontrolné a meracie zariadenie. Na jeho konci robot triedi potom tehly na dobré, opraviteľné a vadné kusy na palety.

Od veľkého k obriemu

Po zapracovaní sa inovovaných robotických zamestnancov IRB 6700 od ABB sa v závode Slovmag postupne nainštalovalo ďalších šesť podobných robotických pracovísk. Najnovšie sa v spolupráci s ABB Slovensko do prevádzky pripravuje ôsme a deviate automatizované pracovisko, určené na paletizáciu tehál. V tomto prípade budú roboty ukladať tehly na pecný voz a sušiarenský voz. Spustiť by sa mali už na jeseň tohto roku.

Zdvíhacie roboty IRB 6700, ktoré sú v Slovmagu inštalované s ochranou Foundry plus, t.j. s ochranou do prašného prostredia, sa osvedčili. Odbremenili zamestnancov od ťažkej práce v škodlivom, prašnom prostredí s nebezpečnými výparmi a súčasne zvýšili výkonnosť podniku. Táto pozitívna skúsenosť isto prispela k rozhodnutiu skupiny Magnezit siahnuť po robotoch ABB aj vo svojich výrobných závodoch v ruskej Satke, v Čeľabinskej oblasti. Tu pomáhajú v procese sušenia uhlíkových výrobkov z periklázy. Na rozdiel od slovenského riešenia, ABB tu využilo svoj najväčší priemyselný robot IRB 8700, s užitočným zaťažením 1000 kg. Jeho úlohou je vyberať celé, tehlami plne naložené kovové rošty a umiestniť ich na triediacu linku na ďalšie spracovanie. Pre neho je 800-kilová hmotnosť naloženého roštu hračkou. Navyše mu tento úkon trvá iba 45 sekúnd, čo je neporovnateľne menej oproti 7 minútam predchádzajúceho manuálneho procesu. Výnimočnosťou technologického riešenia je navyše kombinácia ťažkého robota s prácou špeciálne navrhnutého dopravníka kovových paliet. Výsledkom je spoľahlivý, efektívny a zároveň pre zamestnancov úplne bezpečný výrobný proces.

(Visited 97 times, 1 visits today)