Nadšenie i obavy: to dnes sprevádza uplatňovanie umelej inteligencie v praxi. Niektorí jej možnosti vítajú s nadšením, druhí varujú a upozorňujú na možné dôsledky. Tak či onak, prudký vývoj aplikácií umelej inteligencie a jej nové využitie nesie v sebe isté riziká, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť vopred.

No jednoznačne skrýva v sebe oveľa širší, dnes možno aj netušený, potenciál pomoci ľudstvu. Prijatie a využívanie umelej inteligencie v našom každodennom živote je tu, a hoci to netušíme, niektoré jej aplikácie dnes už bežne využívame.

Umelá inteligencia: Pomoc či prekliatie ľudstva?

Čo je umelá inteligencia?

Umelá inteligencia (angl. Artificial Intelligence, skrátene AI/ v slovenskom jazyku UI) v sebe spája viaceré technológie a algoritmy, ktoré spolu dokážu simulovať inteligenciu ľudí. Je to napríklad kombinácia strojového učenia, spracovania prirodzeného jazyka, s robotikou, kybernetikou a mnohými ďalšími odbormi a technológiami. Prostredníctvom nich stroje a počítače dokážu pochopiť a spracovať informácie, učiť sa, rozhodovať a vykonávať úlohy bez ľudskej pomoci alebo priamej ľudskej intervencie.

 

Algoritmy, ktoré myslia za nás

Algoritmy umelej inteligencie dnes bežne nájdeme a používame napríklad v smart TV, v  internetových prehliadačoch či streamovacích platformách. Ich odporúčania filmov, hudby, podcastov, produktov na základe histórie prehliadania alebo sledovania vnímame už ako samozrejmosť. Olívia, Siri, Alexa a rôzne ďalšie pomenované i nepomenované hlasové asistentky nám zas pomáhajú s problémami i hľadaním odpovedí v mobilných zariadeniach.

Rovnako bežná je aj identifikácia a autentifikácia používateľov prostredníctvom biometrického rozpoznávania hlasom, odtlačkom prsta, tvárou… A to nie je ani zďaleka všetko. Mohli by sme pokračovať aj ďalej, ísť do oblasti priemyslu a výrobných procesov. Tu zohráva kľúčovú úlohu v robotike a automatizácii priemyselných procesov, kde zlepšuje ovládanie a navigáciu robotov, zvyšuje presnosť a efektivitu robotických operácií, spoľahlivosť či bezpečnosť.

Najrýchlejšia invázia v histórii technológií

Prudký boom aplikácií umelej inteligencie podmienili najmä dve skutočnosti:

 1. Dostupnosť neuveriteľne výkonných grafických procesorových jednotiek (GPU).
 2. Obrovské súbory údajov, ktoré začali sprístupňovať internet a sociálne médiá.

Skutočná sila umelej inteligencie totiž spočíva v schopnosti nájsť skryté súvislosti v spleti kúskov informácií. Nachádza spojenia, ktoré by si človek nikdy nevšimol. Čím viac informácií sa do umelej inteligencie vloží, tým lepšie funguje.

Stretnutie týchto dvoch faktorov vyvolalo jednu z najrýchlejších invázii v histórii technológií a umelá inteligencia začala zasahovať do všetkých aspektov nášho života. Zakomponovaná do strojných zariadení, počítačov či robotov rozširuje škálu ich použitia všetkými smermi a mení náš prístup, zvyklosti, pracovný trh, mení spôsoby výroby, je nápomocná v zdravotníctve, službách, logistike aj doprave.

Zaujímavé fakty o umelej inteligencii

 • UI sa využíva v ekonomike služieb, ktorá tvorí až 80% HDP Spojených štátov amerických.

 • Už v roku 1995 AI čítala poštové smerovacie čísla z listov.

 • V roku 1997 bol pri šiestej hre porazený Gary Kasparov počítačom Deep Blue od IBM.

 • V roku 2004 americká agentúra ministerstva obrany pre pokročilé výskumné projekty DARPA vyhlásila sútaž vozidiel bez vodiča. Vytýčená dráha merala viac ako 230 km (strmé stúpania, drsný terén, veľké kamene,…). Najlepšie hodnotené vozidlo prešlo 11 km. Už v ďalšom roku však päť rôznych vozidiel zvládlo celú trať bez zásahu človeka.

 • V roku 2011 dokázala AI identifikovať 43 rôznych druhov dopravných značiek s presnosťou 99,46%.

 • V roku 2017 sa v súťaži o japonskú národnú literárnu cenu dostal do finálového kola román napísaný AI.

 • V roku 2018 spoločnosť Google predstavila video asistenta riadeného AI s názvom Duplex, ktorý zatelefonoval do kaderníckeho salóna a rezervoval si termín.

 • V januári toho istého roka (2018) spoločnosť Amazon otvorila prvý obchod Amazon GO. Návštevníci si po vstupe dajú zoskenovať kód QR v telefóne a o ostatné sa postará AI. Pohyb zákazníkov po uličkách snímajú kamery, zatiaľ čo snímače hmotnosti zabudované v poliach sledujú tovar. Stačí si vziať, čo chceme, hodiť si to do batoha a ísť domov. Keď vyjdeme z dverí, cena sa automaticky strhne z nášho účtu Amazon.

Mýty o umelej inteligencii

Existuje však aj mnoho mýtov a nepravdivých tvrdení o umelej inteligencii:

Umelá inteligencia dokáže samostatne rozmýšľať a rozhodovať

Tento mýtus je často spojený s myšlienkou, že umelá inteligencia môže nahradiť ľudskú inteligenciu. Umelá inteligencia môže byť veľmi výkonná pri riešení špecifických úloh, no nie je schopná rozhodnúť tak ako človek. Nemá skutočné vedomie a emócie.

AI je schopná nahradiť ľudí v každej práci

Toto tvrdenie nie je pravdivé. Hoci AI môže byť veľmi užitočná v určitých úlohách, ako je spracovanie obrovského množstva dát alebo presná identifikácia vzorov, v mnohých prípadoch, vyžadujúcich ľudskú intuíciu a kreativitu, stále potrebuje ľudí.

Umelá inteligencia je niečo ako skutočná inteligencia

Skutočná inteligencia je zložitá a mnohostranná, zatiaľ čo umelá inteligencia je výsledkom matematických algoritmov a strojového učenia.

Umelá inteligencia je vždy správna a neomylná

Aj keď sú niektoré formy AI veľmi presné a efektívne v riešení určitých problémov, nie sú neomylné a môžu urobiť chyby.

Umelá inteligencia znamená postupné zničenie ľudstva

Ide o mýtus vytvorený sci-fi literatúrou a filmom. Umelá inteligencia nemá vlastné ciele a motivácie. Je však dôležité zachovávať etické princípy, riadiť a regulovať jej tvorcov a vývojárov jej aplikácií tak, aby bola bezpečná a pre spoločnosť prínosná.

mýty o umelej inteligencii

Spýtali sme sa priamo AI, aká je jej úloha. Chatbot odpovedá:

„Ľuďom poskytovať informácie, odpovede na otázky a riešenia problémov v rôznych oblastiach pomocou technológie umelej inteligencie. Ako chatbot som naprogramovaný, aby som odpovedal na rôzne otázky a podával relevantné informácie, ktoré sú uložené v mojom systéme. Môj cieľ je pomôcť ľudom získať informácie a riešiť problémy čo najrýchlejšie a čo naefektívnejšie, a to prostredníctvom písaného textu.“

Chatbot teda poskytne žiadané informácie, ale vyberie len z tých, ktoré do neho niekto niekedy vložil. Pracuje a učí sa na báze neurónovej siete, systémom pokus-omyl, čím viac rôznych opakovaní, tým vyššia úspešnosť.

Základný princíp neurónovej siete na príklade rozpoznávania obrazu

Neurónovú sieť si možno predstaviť ako obrovskú matematickú štruktúru, ktorá obsahuje veľa „gombíkov“ a „počítadiel“. Na jednej strane do nej vložíte obrázok napr. psa, ten prejde celou štruktúrou a výsledkom je odhad, čo tento obrázok obsahuje.

Začína bez akejkoľvek znalosti – nemá žiadnu predstavu o tom, čo je pes. Učí sa priraďovať tri písmená p-e-s ku konkrétnemu zhluku bodov, resp. nastaveniu „gombíkov“ a „počítadiel“. Všetky gombíky a počítadlá sú spočiatku nastavené náhodne. Každé ďalšie opakovanie obrázku, nastavenia gombíkov a počítadiel vylaďuje.

Po vložení stoviek a tisícok fotografií psov je tak sieť vyladená a dokáže identifikovať náhodný obrázok psa s vysokou presnosťou.

Najnovšie aplikácie umelej inteligencie

Kreatívny priemysel

 • generovanie textov vo forme, štruktúre a jazyku podľa zadania užívateľa. Vyberá z obrovskej „databázy“ informácií na internete. Pomôcť dokáže skúsenému používateľovi, no riziko použitia nerelevantných zdrojov je veľké (Chat GPT),
 • zdokonaľovanie kvality fotografií a obrázkov. Zväčší obrázok, zvýši rozlíšenie a inteligentne doostrí obrázky (SuperImage).

Archeológia

 • dekódovanie alebo preklad prastarých, resp. dnes už mŕtvych jazykov dávnych kultúr.

Financie

 • virtuálna junior účtovníčka šetrí čas pri spracovávaní faktúr.

Poľnohospodárstvo

 • využitie inteligentných technológií pri starostlivosti o rastliny. Rastliny rastú na šesť metrov vysokých vežiach, ktoré monitorujú desaťtisícky kamier a senzorov, optimalizované umelou inteligenciou s využitím veľkých dát. Spôsob prináša úsporu priestoru a súčasne 350 krát vyššie výnosy než bežná poľnohospodárska výroba a v porovnaní s ňou spotrebujú menej ako 1 percento vody (Spoločnoť Plenty Unlimited Inc.).

Priemysel

mobilný robot amr

Kam až smeruje AI?

Budúcnosť umelej inteligencie je plná možností a výziev. Jej prudký vývoj v poslednom období naznačuje, že v nasledujúcich rokoch a desaťročiach uvidíme množstvo jej nových aplikácií. Tu sú niektoré z oblastí, ktoré majú potenciál rýchleho rozvoja:

●     Rozšírená realita (AR) a virtuálna realita (VR)

Umelá inteligencia môže byť využitá k vytváraniu realistických a interaktívnych prostredí, ktoré môžu byť využívané v mnohých odvetviach, vrátane zábavy, vzdelávania a priemyslu. Ale aj pre použitie v medicíne.

Prebiehajú napr. výskumy použitia VR na liečbu fantómových bolestí, skúmajú sa simulácie pohybu amputovanej končatiny, interakcie s virtuálnymi objektmi. Pacientom s amputovanými končatinami sa pri využití VR vytvárajú vizuálne a zvukové stimuly, ktoré sú schopné ovplyvňovať vnímanie bolesti.

●     Dostupnosť umelej inteligencie

Vývojári AI sa usilujú sprístupniť túto technológiu širšej mase obyvateľov, aj bez technického vzdelania, napríklad prostredníctvom nástrojov s nízkym kódom a automatizovaným riešením.

 • Strojové učenie a hlboké učenie

Čoraz širšie využitie týchto technológií umožňuje algoritmom učiť sa s veľkým množstvom dát a zlepšovať svoju výkonnosť s časom. Pokroky v tejto oblasti umožňujú lepšie porozumieť zložitým dátam a vykonávať úlohy, ktoré boli v minulosti  ťažké alebo nemožné.

 • Životné prostredie

Aplikácia AI na identifikovanie environemntálnych problémov a pri navrhovaní riešení.

 • Finančníctvo

AI môže slúžiť na prognózovanie vývoja trhov i optimalizáciu investičných portfólií.

 • Medicína

AI môže pomôcť pri zlepšení diagnostiky a individualizácie liečby na základe jednotlivých charakteristík každého pacienta

 • Mobilita

Vývoj a testovanie autonómnych vozidiel stále prebieha, no do života sa v EU pomaly uvádza prvá technická legislatíva. Vozidlá vybavené automatickým riadením budú ďalším významným faktorom  transformácie automobilového priemyslu.

Prostredníctvom AI, senzorov a snímačov môžu vidieť, čítať a rozoznávať objekty v svojom okolí, čo umožňuje ich čoraz širšie použitie napríklad pri triedení a zbieraní produktov, alebo manipulácií s predmetmi rôznych tvarov.

rozšírená a virtuálna realita

Roboty môžu získať vyššiu autonómnosť pri vykonávaní úloh i pri pohybe, lepšie sa pohybovať a vyhýbať sa prekážkam v prostredí. Využitie tak získavajú nielen vo výrobe prakticky akéhokoľvek druhu, ale aj v zdravotníctve, farmácii, starostlivosti o pacientov, seniorov, i o verejnú bezpečnosť.

V najbližšej budúcnosti budú v nebezpečných zónach zrejme pomáhať aj slovenskí robotickí psi. Už dnes sa plánuje ich využitie v energetike, ale aj v rafinériách a stavebných spoločnostiach. Potenciál majú však aj pri prírodných katastrofách či bezpečnostných operáciách.

(Visited 322 times, 1 visits today)