Malosériová výroba

Malosériová výroba je metóda výroby, ktorá sa zameriava na produkciu menšieho množstva výrobkov v porovnaní s masovou výrobou. V tomto prístupe sa využívajú flexibilné procesy a technológie, aby sa efektívne zvládali menšie objemy výroby.

Na rozdiel od masovej výroby, kde sa produkcia zameriava na vysoké objemy s minimálnymi úpravami, malosériová výroba umožňuje väčšiu prispôsobivosť vo výrobe. Tento prístup je často využívaný v prípadoch, keď je potrebné rýchlo reagovať na zmeny v dopyte, individuálne požiadavky zákazníkov alebo testovanie nových produktov.

Malosériová výroba je preto dôležitým nástrojom pre firmy, ktoré sa snažia kombinovať efektivitu s flexibilitou a rýchlosťou. Tento prístup umožňuje zvyšovať konkurencieschopnosť a prispôsobovať sa dynamike súčasného obchodného prostredia.

robot pneumaticky system

Ďalšie výrazy na tému malosériová výroba

(Visited 14 times, 1 visits today)