Autonómny systém

Autonómny systém je technologický systém, ktorý má schopnosť rozhodovať sa samostatne bez priamej ľudskej interakcie. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby dokázali vnímať svoje okolie, zbierať a spracovávať údaje a prijímať rozhodnutia na základe týchto informácií.

Autonómne systémy môžu byť použité v rôznych oblastiach vrátane priemyslu, dopravy, medicíny alebo robotiky. Príklady autonómnych systémov zahŕňajú bezpilotné lietadlá (drony), samo riadené vozidlá, roboty na montáž výrobkov a umelú inteligenciu v diagnostike chorôb.

Kľúčovými charakteristikami autonómnych systémov sú ich schopnosti adaptácie na zmeny v prostredí, učenie sa zo skúseností a vykonávanie úloh bez priamej ľudskej kontroly. Tieto systémy predstavujú novú éru pokročilej technológie, ktorá mení spôsob, akým interagujeme so svetom okolo nás.

humanoidny robot

Ďalšie výrazy na tému autonómneho systému

(Visited 22 times, 1 visits today)