Kolaboratívne roboty sú trendom doby

Výrobné podniky začínajú v súvislosti s nimi uvažovať inak ako kedysi, pretože to nie je len o samotnom produkte; do hry vstupuje efektivita využitia ľudských zdrojov, výkonnosť či udržateľnosť v dlhodobom merítku.

Je teda kolaboratívne pracovisko pre vašu aplikáciu to pravé orechové? Robotická kolaborácia znamená, že „koboty“ – u nás sú to kolaboratívne roboty ABB YuMi, GoFa a SWIFTI – sú uspôsobené na prácu bok po boku s človekom. Je tomu tak preto, že vedia kontrolovať svoju silu a celkovo sú vyrobené tak, aby človeku neublížili. Kolaboratívna robotika však nie je len o tom. Dôležitou otázkou je, s akým produktom bude robot manipulovať – jeho celková povaha, materiál, tvar, uchopenie, atď. Každú aplikáciu treba špecificky posúdiť a premyslieť si, či je práve v tom ktorom konkrétnom prípade spolupráca človeka a stroja správnym riešením.

A pokiaľ je, pustíme sa do integrácie. Ako to ďalej prebieha, nám v rozhovore porozpráva náš aplikačný inžinier Tomáš Magula.

Po rozhodnutí pracovisko robotizovať načrtneme všetko štandardne v 2D rozmere. Pre zákazníka je však niekedy ťažké vedieť si pracovisko lepšie predstaviť, a tak skresľujeme v softvéri RobotStudio. V ňom prenesieme zákazníka do 3D priestoru, kde pracovisko vidí z rôznych uhlov a aj s malými detailmi, vrátane riadiacich skríň, dopravníkov a podobne. Získa skutočný pohľad na svoju budúcu aplikáciu. Tiež je výhodou, že ju nevidí len staticky, ale aplikáciu v tomto prostredí vieme dať do pohybu a simulovať skutočnú výrobu. Spoločne si takto overíme napríklad dobu cyklu, konkrétnu časť manipulácie či zvárania – podľa toho, o akú aplikáciu ide.

Simulácia nám pomáha vytvoriť celý program robotizovanej činnosti. Tento potom preklopíme a „hráme sa“ už iba s prípadnými odchýlkami, ktoré mohli nastať pri inštalácii. Prekvapenia v tomto smere neprefurejeme 😊, preto sa nám oplatí venovať sa dlhší čas práve príprave vo virtuálnej realite. To nám následne skráti implementáciu. No aj zákazníkom sa páči, keď môžu svoju linku vidieť ešte predtým, ako skutočne stojí. Vedia sa v nej dokonca sami pohybovať cez rozšírenú realitu.

Aký dlhý čas si simulácia vyžiada?

Závisí od konkrétnej aplikácie, ale často postačuje 1-2 hodiny. Samozrejme, mávame aj zložitejšie simulácie a tie nás potrápia aj na niekoľko dní 😊. Mali sme aj jednu štvordňovú „chuťovku“. Potom už záleží od špecifických komponentov, za aký dlhý čas preklopíme softvérové nastavenie do skutočnej prevádzky a skonštruujeme reálnu výrobnú linku. Väčšinou sa to pohybuje okolo troch až štyroch mesiacov. Veľmi nám pomáha naše zázemie v podobe robotickej haly hneď za našimi kancelárskymi priestormi, pretože na aplikáciách pracujeme najskôr u nás v ABB. Zákazníkovi teda prichádza už predpripravené pracovisko a čas inštalácie na konečnom mieste potom záleží už len od zložitosti aplikácie. Rátame ju v dňoch, prípadne v týždňoch. V komplexnejších prípadoch môže inštalácia zabrať aj viac ako 4 týždne.

Na aký čas treba časť linky odstaviť?

Ak sa jedná napríklad o lis alebo iné štandardné zariadenie, často je to nové pracovisko a výrobu netreba zastaviť. Pokiaľ automatizujeme časť už zrobotizovanej obsluhy, odstávka prebehnúť musí, no je to len na krátku dobu niekoľkých hodín, maximálne dní. Snažíme sa to samozrejme skrátiť na minimum.

Je cena to, čo zákazníkov zaujíma najviac?

Niekedy áno a to je samozrejme v poriadku. Avšak treba si uvedomiť, že cena ovplyvňuje konečnú úroveň automatizácie: každá jedna súčasť riešenia niečo stojí, no zároveň zvyšuje stupeň automatizácie.

No a potom zákazníkov samozrejme zaujíma hlavne to, ako to celé bude fungovať.  Ukazujeme im to v RobotStudio, o ktorom som už hovoril. Nedávno sme si všimli nárast záujmu o rozličné aplikácie kamerovej  kontroly – napr. kontrola produktov, kontrola kvality, alebo prítomnosti výrobkov. Vďaka nášmu systému Integrated Vision vieme nájsť odchýlky produktov, pozíciu na dopravníku… Využívame aj rôznych dodávateľov kamerových systémov, pokiaľ ide o rozličné špecialitky. Už vieme, na koho sa obrátiť, veď doma aj v zahraničí sme zrealizovali množstvo aplikácií. V jednom prípade sme napríklad museli detegovať v priestore umiestnený transparentný materiál, s čím vie manipulovať len niekoľko firiem. Najdôležitejšie je určenie polohy výrobku. Robot si už potom s uchopením a premiestnením produktu poradí.

Ako prebieha jedna z prvých výmen informácií medzi vami a zákazníkom? Predpokladám, že je to do určitej miery dosť individuálne.

Máme vo všeobecnosti dve skupiny zákazníkov. Tých skúsených je dnes už väčšina. Vedia, čo chcú a zhruba ako chcú automatizovať a my pre nich hľadáme adekvátne riešenie. Poznajú celý proces od návrhu až po spustenie do prevádzky. A potom sú tu zákazníci, ktorí sa s robotikou ešte len zoznamujú. To celý proces trošku predlžuje, ale aj tu nám veľmi pomáha vizualizácia v RobotStudio. Klienti sa často obávajú odstávok, alebo či sa budeme vedia „napasovať“ do pravidelnej odstávky vo výrobe, ktorá môže byť, povedzme, dvojtýždňová. Odpoveď je, že vieme a navyše platí, že do inštalácie sa púšťame až vtedy, keď sme stopercentne pripravení – všetky komponenty sú u nás a otestované.

Predpokladám, že aj zákazník sa na takúto operáciu musí dobre pripraviť …

Zákazník musí mať predovšetkým pripravené priestory, prívody a doladené rôzne s tým súvisiace veci, napríklad popremiestňovanie iných zariadení či inštalácia nových. V skutočnosti takmer vždy niečo vyskočí aj počas implementácie, s čím sme dopredu nerátali. Ide ale skôr o maličkosti, ktoré vie zákazník operatívne vyriešiť.

Pokračuje spolupráca so zákazníkom aj potom?

Pri samotnom dizajne robotického pracoviska a navrhovaní riešenia väčšinou doladíme veľa vecí, predovšetkým obslužných, pretože pri aplikáciách ako lakovanie, zváranie a iných musíme zaškoliť obsluhu, údržbu, technológov, aby boli vo svojej ďalšej práci samostatní a sami vedeli robot obsluhovať, ale tiež si napríklad vytvárať nové typy na pracovisku. Niekedy je potrebné si proces odsledovať v čase po niekoľkých dňoch, prípadne týždňoch a doladiť ho. Alebo pridať manipuláciu s iným druhom výrobku a podobne.

A čo servis?

Už na začiatku celého procesu predstavíme zákazníkom našu veľkú výhodu – lokálne zastúpenie ABB. Okrem inžinierskeho a realizačného tímu máme na Slovensku aj vlastný servisný tím so servisnými technikmi, skladom náhradných dielov, hotline podporou. Klient sa teda môže spoľahnúť na to, že uvedením robotizovanej aplikácie naša práca nekončí. Naše servisné oddelenie vie zastrešiť napríklad prediktívnu údržbu alebo rýchly dojazd k zákazníkovi a nonstop hotline. Zákazník si môže zvoliť pripojenie robotov do cloudu a cez funkciu Connected Services ich potom vieme sledovať a vykonávať preventívnu údržbu. Dopredu vidíme, či sa napríklad neprehrievajú niektoré osi robota, či je procesor v dobrom stave a všeličo iné. Všetko zistíme na diaľku, a zákazník sa tak vie lepšie pripraviť na prípadný potrebný zásah, ktorý nemusí vyústiť do dlhšej odstávky. To je veľká výhoda.

Viete osloviť aj zákazníka, ktorý už má roboty od iného výrobcu?

Stalo sa nám to viackrát: zákazník má iný robot a rozmýšľa nad naším, no obáva sa iného ovládania alebo toho, že opäť bude treba operátorov zaškoliť. Sú to zbytočné obavy. Zaškolovanie zamestnancov, ktorí „v tom už idú“, je väčšinou rýchle. A my navyše nejdeme striktne podľa manuálov, ale počúvame, čo zákazník skutočne potrebuje. Od toho, čo robia na súčasnom systéme, sa odpichneme a následne ich naučíme, ako to funguje na robote ABB. Princípy sú veľmi podobné na všetkých značkách. A rozdielom medzi jednotlivými značkami ich učíme chápať.

Softvér RobotStudio má k dispozícii následne aj náš zákazník, aby ho aktívne využíval. Jednoducho si potom sám pripraví iné výrobné typy. Dopredu si svoj program otestuje na nečisto offline a potom šup s ním do reálnej prevádzky.

Nechce sa vám čakať a zaujíma vás fungovanie robotov už v tomto momente? Na virtual-exhibition.robotics.abb.com sa na všakovaké aplikácie pozriete z každého uhla hneď! Vyskúšajte to !

(Visited 14 times, 1 visits today)