Keď sa povie robotizácia, väčšina laikov si automaticky a najčastejšie predstaví automobilový priemysel. Pri činnostiach ako lakovanie, prekladanie bremien, vŕtanie či skrutkovanie, teda monotónnych procesoch a s predmetmi rovnakých tvarov, hmotnosti a pevnosti je to viac-menej samozrejmé. Ale čo pri takých prácach, ktoré sú síce monotónne, no zároveň variabilné? Ktoré vyžadujú určitú, aj keď obmedzenú flexibilitu?

Nasledujúce riadky presvedčia, že navzdory prvým dojmom sa dá dnes zautomatizovať aj táto sféra ľudskej činnosti. Aj práce s materiálom variabilných a neštandardných tvarov, s rôznou krehkosťou, umiestnením, v obmedzených priestoroch, v sterilnom a hygienickom prostredí.
Inšpirujte sa.

Suché, mokré, zmrznuté …

Automatizácia spracovávania dreva sa nezainteresovanému môže javiť ako bezproblémová. Lenže drevo je materiál s rozdielnymi vlastnosťami. Na jar je plné vody, v zime zamrznuté, inokedy zas suché… Triedenie takéhoto materiálu prichádzajúceho po dopravníkovom páse v rôznych prierezoch, v rôznych odstupoch, s rôznymi vlastnosťami si žiada flexibilitu pracovných postupov. Ak k tomu prirátame aj rôznorodosť požiadaviek pri ich ukladaní na palety, je to skutočnou výzvou aj pre skúsených odborníkov robotizácie a automatizácie. Riešenie však poskytli štyri ABB roboty IRB 760. Uložené na pohyblivom vedení TrackMotion dokážu obsluhovať viaceré odberné dopravníky. So svojimi špeciálnymi špongiovými prísavkami zvládajú túto produktovú variabilitu na výbornú. Každý robot obsluhuje štyri dopravníkové pásy, triedi prichádzajúce drevené hranolčeky podľa rozmerov a ukladá ich na palety podľa zadefinovaných požiadaviek. Spolu dokážu obslúžiť 14 výstupných dopravníkov s drevenými lamelami a lamely následne vyložiť na dvadsať paliet podľa definovaného rozmeru alebo kvality. Za každých okolností – či sú suché, či z nich voda strieka. Táto aplikácia v prašnom, inokedy vlhkom prostredí, s veľkou objemovou záťažou nielen uľahčila prácu desiatich operátorov, ale zabezpečila aj nepretržitý chod výrobnej linky. Ten by inak nebol možný, operátori by túto záťaž nezvládali.

Prašné, ťažké, namáhavé …

Manipulácia s ťažkým bremenom je výzvou v každom odvetví. O to väčšou, ak ide o 800-kilové palety plne naložené žiaruvzdornými tehlami, z ktorých sa uvoľňuje prach a škodlivé výpary, ale najmä pri ktorých štandardné automatizačné metódy nie sú možné. Profíci si však poradili aj tu a vytvorili  pre zamestnancov autonómne pracovisko. Prídavné, pomocné zariadenie vykladá prázdne a nakladá plné rošty do sušiarenského voza a priemyselný robot IRB 6700 ukladá tehly na rošty, na presne stanovené miesto. Umožňuje to špeciálny, na mieru šitý softvér od firmy B&R. Iste, výhodou je, a to nielen komunikačnou, že B&R je súčasťou skupiny ABB. Unikum programu je jeho grafické, intuitívne ovládanie, takže ho nemusí obsluhovať programátor, stačí zaškolený operátor. Ten v ňom dokáže robiť úpravy podľa zmien v produkcii a aktuálneho výrobného sortimentu. Podobne prebieha aj triedenie tehál po vypálení na dobré, opraviteľné a chybné kusy – roboticky.

Malé, sladké, rôznorodé …

Pri ťažkých, pevných produktoch je robotická manipulácia ešte ako tak predstaviteľná. Čo však vtedy, keď povaha výroby vyžaduje manipuláciu s drobným, krehkým materiálom, navyše rôznych tvarov? Na tomto, opačnom konci hmotnostného spektra, stoja napríklad pralinky. Niektoré kompaktné čokoládové, iné s jemnou náplňou, určite rôznych tvarov. Veď zákazník chce rôznorodé chute v kúpenej bonboniére. Viete si však predstaviť osem hodín nakladať z pásu drobné predmety do blistrov? Dnes už túto monotónnu prácu robia delta roboty Flexpicker®. S nadradeným systémom ABB Pick Master 3 s kamerami je pre nich bonboniérový blister jednoduchou šachovou partiou. Detekuje polohu praliniek a tvarov na dopravníkovom páse i v blistri. Presne vedia, kde má tá ktorá pralinka miesto v blistri a kam ju treba doplniť. Ani pre ne nie sú rôzne tvary problémom. Roboty s prísavkovými úchopmi sa dokážu prisať k pralinke veľmi jemne a preniesť ju na stanovené miesto. Dosahujú vysoký kapacitný výkon, spĺňajú všetky hygienické normy a to pri vysokej variabilite druhov.

robot laboratory

Sterilné, hygienické, toxické …

Hygiena, sterilné prostredie, krehkosť materiálu, ale aj potenciál toxicity – to sú parametre, ktoré charakterizuje aj oblasť zdravotníctva a laboratórií. Aj tu vedia zdravotníkom pomáhať roboty. Nech je to len pri dosahovaní hygienického štandardu pri upratovaní alebo triedení a roznáške materiálu. No robotický pomocník vie byť užitočný aj pri monotónnej, ale dôležitej a citlivej príprave sklíčok a testovaní vzoriek, ktoré odbremení laborantov pre iné činnosti. Ideálnymi pomocníkmi na tieto činnosti sú kolaboratívne roboty ABB YuMi® – IRB 14000 alebo GoFa™ CRB 15000.

Tesné, rovné, uzunké …

Podobne by sme mohli pokračovať ďalej a spomenúť rôzne typy produktov čo do veľkosti, tvarov, hmotnosti, krehkosti materiálu,…. No niekedy nemusí byť výzvou, alebo domnelou prekážkou materiál ako skôr priestor výrobnej linky, do ktorej sa podľa predstáv manažérov už ani špendlík nevojde. A predsa vošiel. A nie hocijaký. Odborníci zvažovali, vymýšľali– a robot, ktorý by vyhovoval, nakoniec umiestnili do výšky. Priemyselný robot ABB IRB 6650S umiestnený na pojazde nad montážnou linkou, doslova nad hlavami operátorov, našiel takto uplatnenie napríklad pri linke na paletizáciu televíznych setov. Z výšky 2,4 m robot paletizuje krabice s televízormi rôznych veľkostí z troch montážnych liniek a nezaberá miesto na zemi. Medzi troma linkami ostávajú logistické trasy voľné a využívajú sa na odvoz a dovoz paliet. Zároveň môže na pracovisko vstúpiť operátor a nemusí sa zastavovať proces paletizácie na ostatných montážnych linkách.

robot skateboard

Aplikácie robotov v automatizačných linkách nájdeme už skutočne takmer v každom odvetví. Vývoj technológií rozširuje možnosti ich využitia. Ich pilotné nasadenie nachádzame v zdravotníctve, službách, v logistických skladoch a najnovšie aj v stavebníctve. Nie, nekladú tehly. Ale tlačia celé múry a panely. Špeciálny ABB robot IRB 6700 na 3D tlač urýchli stavbu domu. S jeho pomocou sú stavbári schopní postaviť dom za necelých 12 hodín! Reálne. Prvý prototyp sa už chystá aj na Slovensku. Nová technológia, ktorá sa tu použije, otvára priestor k rýchlejšiemu a dostupnejšiemu stavaniu. Ale nielen to. Architekti i projektanti s ňou dostávajú do rúk nástroj, s ktorým sa ich širšia tvarová kreativita stáva jednoducho realizovateľnou.

Rozmýšľate aj vy nad robotizáciou, no nie ste si istí? Obráťte sa na nás a spolu určite riešenie nájdeme!

(Visited 43 times, 1 visits today)