Robotizácia je v našom, a nielen technickom svete ukotvená všade okolo nás. Jej dynamický rast s novými technológiami zasahuje aj tretí sektor – dostáva sa do služieb, obchodu i školstva. Výnimkou nie je ani oblasť sociálna a zdravotná.

Najmä v súčasnosti, pri celosvetovej pandémii, tu rezonuje ešte silnejšie. Aj keď len nedávno sa roboty objavili v nemocniciach ako upratovači, či boli nasadení na drobné rutinné úlohy. Dnes už je to celá škála činností, úkonov a možností ich uplatnenia. Technologické vývojové centrá ich prispôsobujú medicínskej praxi – od operatívy až po starostlivosť o pacienta. V špecializovanom zdravotníckom výskumnom centre v Texas Medical Center v Houstone majú zdravotníci s technologickými špecialistami vytipovaných už mnoho činností, pri ktorých by roboty mohli pomôcť preťaženému personálu zdravotníckych zariadení. Ale nie je to hudba budúcnosti. ABB roboty už reálne pomáhajú nielen v USA či Šanghaji, ale nájdeme ich už aj v Európe, v talianskom Miláne a dokonca aj u našich susedov v Brne.

roboty v zdravotnictve

Nemožno povedať, že na Slovensku sa v tejto oblasti tiež nič neudialo, ale nemožno povedať ani to, že by sa u nás nasadzovanie robotov rozbehlo raketovou rýchlosťou. Pritom pripravovaná stratifikácia nemocníc by mohla a mala naštartovať transformáciu aj v tomto smere. Záujem o túto kolaboratívnu robotiku sa síce ukazuje v odbore zatiaľ skôr u jednotlivých manažérov zdravotnických zariadení, a niekde ju už testujú aj v praktickom nasadení, ale to je všetko. Zdravotníctvo nie je bohaté a jednotlivé aplikácie robotov majúce svoje špecifiká, sa často pripravujú na mieru. Ich zaobstaranie tak logicky nie je zanedbateľnou nákladovou položkou organizácie.

Aj v zdravotníctve sa s robotmi schodná cesta dá nájsť

Kolaboratívny robot a jeho aplikácia nie je jednorázový a jednoúčelový stroj, ako napr.  pipetovací automat. Relatívne ľahko sa učí, a preto ho možno „presmerovať“ či zaškoliť do inej činnosti pomerne rýchlo. Tam, kde ho je aktuálne treba najviac. Možno ho vnímať navyše ako neunaviteľnú pracovnú silu naviac. Niekedy, no najmä v časoch pandémie či pri manipulácii s chemoterapeutikami, ich možno považovať dokonca za personálnu ochranu zdravotníkov.

Prínos kolaboratívnej robotiky sa dnes však otvára v dvoch hlavných oblastiach – hygiena a telemedicína. Použiť ich možno ako výkonných pracovníkov pri hygienickom upratovaní a ionizácii, nielen na infekčných oddeleniach či červených zónach, ale aj pri distribúcii stravy, triedení liekov, zbere materiálu a pravou rukou by boli aj pre odborníkov v laboratóriách pri testovaní, príprave sklíčok… Vďaka najnovšej akvizícii ABB – firmy ASTI, ktorá je známa svojimi autonómnymi mobilnými robotmi, môžu totiž naše kolaboratívne roboty dostať svoj „podvozok“ a pohybovať sa po ľubovoľne nastavenej dráhe.

Šikovné roboty vedia byť zdravotníkom „po ruke“ v ťažkých i dobrých časoch. Nejde o prevzatie práce, ale o odbremenenie vyčerpaných sanitárov, laborantov a sestier, ktorých je veľký nedostatok. Ich čas sa dá určite využiť lepšie, než na mechanické a repetitívne práce. Každodennú rutinu i rizikovú manipuláciu, ktorá „žerie“ čas alebo zbytočne zvyšuje ohrozenie pracovníkov, sa však treba naučiť delegovať. Zmena myslenia je potrebná aj v tejto oblasti. V mene kvalitnej zdravotnej starostlivosti, efektívnosti jej poskytovania a zvýšenia technologického štandardu pracovného priestoru pre medicínskych odborníkov.

(Visited 28 times, 1 visits today)