Nie je to tak dávno – začiatkom júla tohto roku – čo spoločnosť ABB vydala tlačovú informáciu, že otvorila brány nového špičkového inovačného centra pre automatizáciu v Rakúsku. V Eggelsbergu, sídle spoločnosti B&R, ktorá je dnes súčasťou koncernu ABB, vznikol jeden z najväčších inovačných hubov v strednej Európe. Také naše „Silicon Valley“ automatizačných technológií, umelej inteligencie, výrobcov strojných zariadení, startupov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Nový globálny kampus ABB, ktorý integruje výskum, vývoj, výrobu a vzdelávanie, má dnes približne 2 400 zamestnancov. Ďalších asi tisíc hightech pracovných miest zameraných na špičkové technológie vytvorí čo nevidieť. Kampus zahŕňa výskumné a vývojové laboratóriá svetovej úrovne, ako aj tréningové zariadenia zhruba pre 4 000 ľudí ročne. Za najnovšími poznatkami a vzdelávacími aktivitami sem budú mieriť odborníci z praxe i študenti univerzít z celého sveta. Vrátane Slovenska.

BR_Industrial_Automation_new_campus_opening_Egglesberg_Austria_machine_vision_testing_station_ABB

Spoločnosť do kampusu investovala 100 miliónov EUR. Toto rozšírené sídlo B&R, aktuálne na vyše 100 000 m² plochy, zohrá zásadnú úlohu pri rozvíjaní potenciálu budúcej priemyselnej výroby – v odvetviach, ako je elektronika, elektromobilita, potravinový a nápojový priemysel, recyklácia, logistika alebo poľnohospodárstvo. Nové priestory umožnia aj zvýšenie výrobnej kapacity spoločnosti na uspokojenie rastúceho dopytu po automatizačných produktoch B&R.

Z globálneho prieskumu ABB vyplynulo, že až osem z 10 spoločností v Európe a USA plánuje ďalej automatizovať a sedem z 10 takmer alebo kompletne transformuje svoju výrobu. Táto štatistika reálne odráža aj trendy slovenských podnikov a ich záujem o inovatívne riešenia. Niet divu. Pandémia Covid-19, vojnový konflikt na Ukrajine, nedostatok zdrojov, narušenie dodávateľských reťazcov, nedostatok pracovnej sily sú ďalšími hnacími silami rastúcej digitalizácie a automatizácie aj u nás. Popri aktuálnom úsilí o dlhodobú udržateľnosť, a zrýchľujúcom sa dopyte spotrebiteľov po personalizovaných produktoch. Automatizácia, robotizácia a inovatívne technológie sú cestou k udržateľnejšej, ale zároveň flexibilnejšej produktivite pri efektívnejšom využívaní dostupných zdrojov.

Nové možnosti aj pre Slovensko

Geografická blízkosť inovačného hubu otvára slovenským spoločnostiam a výrobným fabrikám nové možnosti. Ako centrum spolupráce so zákazníkmi z celého sveta bude aj tým slovenským pomáhať reagovať na trendy a výzvy súčasnosti. Informácie, rady, skúsenosti budú môcť naši partneri čerpať predovšetkým z koncentrovanej inžinierskej základne. Relatívne malá vzdialenosť Slovenska od centra nám ho umožňuje v prípade potreby a viac-menej aj spontánne navštíviť, resp. dohodnúť osobné stretnutie špecialistu, vývojára so zákazníkom a navrhovať aj špecializované, unikátne riešenia. Navyše ABB sa akvizíciou spoločnosti B&R stala prvou spoločnosťou, ktorá zákazníkom priemyselnej automatizácie ponúka celú škálu integrovaných hardvérových a softvérových riešení v oblasti riadenia, ovládania, robotiky, snímania, ako aj analytiky a elektrifikácie.

Inovačný a školiaci kampus ABB v Eggelsbergu bude pre nás tiež jedinečnou príležitosťou vzdelávania nových špecialistov a talentovaných odborníkov pre továrne budúcnosti. Z prostredia akademického i výrobného. A aby sme nehovorili len o možnostiach a víziách pre zákazníkov, v novom kampuse nájdu návštevníci a klienti reálny príklad toho, ako pretaviť filozofiu udržateľnosti do reality. ABB tu nainštalovala jeden z najväčších fotovoltaických systémov v Rakúsku, ktorý zabezpečuje až 98% vlastnej spotreby energie.  

B&R, ktorú pôvodne v roku 1979 založili Erwin Bernecker a Jozef Rainer, je dnes divíziou ABB pre automatizáciu strojov a súčasťou ABB robotiky a automatizácie. No hlavne je však svetovým lídrom v poskytovaní riešení automatizácie výrobných zariadení a fabrík. Nové vývojové centrum toto postavenie upevní.

(Visited 9 times, 1 visits today)