ABB je v inovačných technológiách známym lídrom viacerých oblastí. Nie nadarmo ju prestížny technologický inštitút MIT v USA už niekoľkokrát označil za najinovatívnejšiu firmu roka vo svojej oblasti. Prináša nové riešenia, odkrýva nové možnosti…

Novinky prichádzajú čoraz rýchlejšie a kto iný ako ich tvorca by mal priložiť pomocnú ruku pri vzdelávaní nových odborníkov nastupujúcich generácií. Aspoň také panuje u nás presvedčenie. A to, že podpora vzdelávania nie je len nejaký marketingový claim medzinárodnej korporácie, presviedča naše osobné nasadenie v tomto procese.

Vybavenie viacerých stredných škôl na Slovensku našimi robotmi, programovacím softvérom RobotStudio, ktorý umožňuje programovanie robotickej linky aj vo virtuálnej realite, alebo podpora žiackych aktivít ako First Lego League či Trenčiansky robotický deň, do ktorých sme sa za posledné roky zapojili, už prinášajú ovocie. Podobne ako aj projekt zapojenia dievčat do technologického sveta v projekte Aj Ty v IT. Okrem investícií vložených do technológií je to však aj naša aktívna osobná účasť, prednášková a konzultačná činnosť, ktorá najmä vysokoškolským pedagógom a študentom prináša benefit väčšieho prepojenia štúdia s praxou.

Naša, medzičasom už štandardná spolupráca s vysokými školami – najmä Strojníckou fakultou STU a Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave je toho príkladom. Jej výsledky nás v tomto roku posunuli ešte ďalej. A tak sme neostali len pri zadávaní tém diplomových prác spätých s praxou, ale zhostili sme sa aj role konzultantov diplomantov. A nie jedného, ale hneď troch! Nepopieram, bol to pre nás záväzok a jednoznačne aj výzva. Časovo veľmi náročná výzva. Popri práci, vo voľnom čase, po večeroch a cez víkendy. Chce to vnútorné presvedčenie a nasadenie.

Presne ako v skutočnosti

Traja diplomanti z Materiálovotechnologickej fakulty STU, traja konzultanti z ABB, tri témy z praxe: návrh konkrétnej robotickej linky, návrh uchopovača, s ktorým sa manipulujú diely a vytvorenie kópie reálnej robotickej bunky vo virtuálnej realite. Všetko skutočné a zmysluplné zadania s úžitkovou hodnotou. Výsledok: 1. a 2. miesto na Študentskej vedeckej konferencii STU.

Úspech tejto našej spolupráce  len veľmi stroho napovie o veľkom zápale a tvrdej práci na zadaných úlohách. Z návrhu uchopovača kovovej súčiastky vzišiel napokon návrh celého manipulačného robotického pracoviska. Z virtuálnej kópie robotickej bunky zas špičkový virtuálny trenažér s identickou funkcionalitou, ovládaním robota, uchopovačov, kamier, dopravníkov, nastavením skenerov a bezpečnostných prvkov. Presne ako v realite. Teraz môžu všetky tieto najnovšie technológie jednoducho „prísť“ na školenie za partnermi a klientmi.

Čo ocenili samotní študenti?

Práve reálnosť a zmysluplnosť zadaní študenti ocenili asi najviac. Vnímanie cieľa, užitočnosti a reálneho nasadenia výsledkov ich práce ich motivovalo. Nebolo to skrátka len nejaké jednorazové tréningové zadanie. Napríklad virtuálny trenažér vytvoril súčasne aj „cestu“ budúcich školení pre operátorov, ktorí nebudú musieť zastavovať svoje výrobné linky. Skrátka praktické riešenia so spätnou väzbou z praxe.

A čo táto skúsenosť dala nám? My ako konzultanti sme sa – priznávame – naučili lepšie komunikovať pre nás už rutinné veci, nepreskakovať a nezabúdať na „samozrejmosti“ a presunúť sa v čase, keď sme začínali my. Rola kouča bola i pre nás prínosným školením. Skúsenosti, ktoré sme im odovzdali, sú pre študentov pridanou hodnotou. Skriptá a odborná literatúra im nepovedia ako v realite prebieha vývojová fáza, ako dlho, s akými problémami sa pri tom môžu stretnúť, alebo aké sú naše “vychytávky“ v praxi. Jednoznačne sme svojím pôsobením prispeli aj k ich prvým krokom v kariére. Nielen odbornou podporou a vedením, ale aj osobným poradenstvom našej personalistky, s ktorou mohli zanalyzovať svoju osobnosť, nastaviť svoje ciele, smerovanie a samozrejme pripraviť sa na pohovor, na čo dať pozor, aké sú očakávania…

Tento model spolupráce prináša úžitok všetkým zúčastneným. Študentom prípravu pre prax a dobrý štart do nej, škole spoluprácu s technologickým lídrom, prístup k najnovším technológiám a aj zahraničnej knižnici skúseností v robotike a automatizácii, firme budúcich kolegov a kvalitné riešenia.

(Visited 12 times, 1 visits today)