Viete, ako sa vyvíjala robotika, čo bolo jej hnacím motorom a aká budúcnosť ju čaká?  Prinášame vám pohľad na históriu robotiky, ale aj na jej uplatnenie v súčasnosti a v blízkej budúcnosti.

 

História robotiky a jej vývoj

Technológie ovplyvnili všetky oblasti života

Nie je to tak dávno, čo sme sa tešili zo zvuku vytáčania pripojenia na internet a prvých praktických IT aplikácií. Táto ešte stále relatívne mladá technológia otvorila brány do absolútne nového sveta a pretransformovala spôsob nášho života. Odhaduje sa, že dnes sa každú jednu sekundu pripojí k internetu približne 127 nových zariadení. 

Byť online, mať všetko hneď (služby, informácie, tovary prispôsobené individuálnym požiadavkám) – s tým všetkým súvisia aj obrovské zmeny vo výrobe, obchode i logistike podmienené rozvojom nových technológií, ktoré odkrývajú stále nové a nové možnosti ich použitia.

Vesmírne preteky, ktoré priniesli prvé mikročipy

Vývojový skok, ktorý aktuálne prežívame, nie je prvým v histórii ľudskej spoločnosti, no určite ide o skok koncentrovaný do najkratšieho obdobia. V 60-70. rokoch to boli vesmírne preteky, ktoré popohnali vedu a svetu priniesli mikročipy. Technológiu, ktorá prekročila svoj primárny účel a rozvinula sa odvtedy do absolútne netušených rozmerov. 

Internet a smartfón zmenili svet

V 90. rokoch sa otvorili brány internetu, ktorý umožnil ľuďom byť v spojení. Nedávna pandémia priniesla ďalší skok – boom elektronického obchodu a zákazníkov, ktorí chcú všetko teraz, hneď, nielen personalizované, ale navyše aj dlhodobo udržateľné. Adaptácia na zmeny, ktorá kedysi trvala desaťročia, sa v súčasnosti vtesnala do jedného, dvoch rokov. A proces zmien sa aj naďalej zrýchľuje. 

Azda najviac nás ovplyvnil smartfón. Pri odchode z domu preverujeme, či ho máme prv než kľúče či peňaženku. Môžeme vďaka nemu platiť, nakupovať, máme v ňom informácie, zábavu, dokáže nás navigovať. Prostredníctvom neho manažujeme svoje životy, prácu, súkromie.

robotika v elektronickom priemysle

Streamovacie či hlasové služby dodali ešte viac automatizácie

Ďalšou technológiou sú streamovacie služby. Zmenili náš prístup ku kultúre. V roku koronavírusu nabrali na popularite a spôsobili, že hudbu i filmy nemusíme vlastniť vo fyzickej forme. Môžeme siahnuť i do virtuálnych a personalizovaných knižníc v podstate kedykoľvek. 

Rovnako je to s hlasovými službami, resp. hlasovým až konverzačným vyhľadávaním. My dávame inštrukciu a smartfóny nám odpovedajú. Vedieme s nimi „konverzáciu“, oslovujeme ich menom, aby sme získali ich pozornosť a asistenciu. 

Človeku to prináša možnosť zadávať príkazy komunikáciou, formou, ktorá je pre neho prirodzená. Všetko sú to technológie, ktoré zmenili naše každodenné fungovanie. Či už v priestore (mapy a navigácie), alebo v samotnej interakcii so smart zariadeniami (hlasové povely).

Čo viedlo ku každodennému používaniu?

Hnacím motorom týchto zmien v živote človeka však nebol dopyt, ale jednoznačne vývoj technológie. Ďalším impulzom je udržateľnosť a ekologický princíp, ktoré sa dostávajú do hľadáčika v každom biznise. 

Ďalšie faktory, ktoré viedli k zmenám v každodennom fungovaní ľudí:

  • Robotika a automatizácia

Tieto oblasti taktiež zohrávajú tiež kľúčové postavenie. Posúvajú hranice svojho využitia a presahujú do stavebníctva (3D printing budov), vzdelávania, logistiky, obchodu, laboratórií, zdravotníctva i domácností. Čo nevidieť nás robotický vysávač upozorní, že prach je už neúnosný a spýta sa, či môže povysávať. My mu to svojím súhlasom umožníme.

  • Ekológia

Aj ekológia je hnacím motorom viacerých robotických aplikácií. Niektoré pomáhajú riešiť recykláciu plastov v oceánoch – ich rekultiváciou a použítím 3D tlače na výrobu nábytku a iných pevných štruktúr. 

Iné sa zas zamerali na zníženie produkovaného odpadu. Príkladom je Pixelpaint firmy ABB. Ide o novú technológia nanášania farby na auto, ktorá zníži odpad až o 30%. Funguje na spôsob atramentovej tlačiarne a nielenže znižuje množstvo aplikovanej farby, ale zároveň dramaticky rozširuje možnosti vizuálneho stvárnenia vozidla. Z auta sa stáva plátno, na ktoré je možné naniesť akýkoľvek farebný vzor a tvar podľa výberu jednotlivca. To zas otvára cestu väčšej individualizácii, menším sériám, pritom stále v intenciách udržateľnosti.

  • Personalizácia a rýchlosť

Tieto faktory podnietili rast elektronického obchodu a pandémia ho len podporila. Ľudia sú ochotní si priplatiť za individualizáciu produktu, ale zároveň aj za rýchlu dodávku. 

Táto požiadavka má na potrebu flexibility, robotizácie a automatizácie v dodávateľskom reťazci obrovský vplyv. Bez skladov s vysokou mierou automatizácie, s využitím autonómnych mobilných robotov, robotov samotných, flexibilného úložného priestoru, umelej inteligencie by to možné nebolo. Hovoríme tu o tisíckach a tisíckach položiek, ktoré idú dnu a von zo skladu v ten istý deň. S výlučne ľudskou silou taký dopyt nie je možné zvládnuť.

  • Demografia a nedostatok pracovnej sily

Ďalšia oblasť, ktorá urýchľuje proces zmien. Nedostatok vodičov kamiónov vo Veľkej Británii alebo neschopnosť vykladania nákladných lodí v Kalifornii malo dominový efekt v ekonomike viacerých krajín. 

Automatizácia je aj tu odpoveďou. Príkladom môže byť čínsky kontajnerový terminál Jen-tchien. Robotická aplikácia ABB s umelou inteligenciou tu zabezpečuje kontajnery bez potreby ľudskej interakcie a obslúži 30 kontajnerových kamiónov za hodinu. 

Science fiction blízkou realitou? 

Implementácia umelej inteligencie (skratka AI) umožňuje robotom, strojom, zariadeniam, počítačom vykonávať úlohy, ktoré boli schopné vykonávať výhradne ľudia. Doteraz. Teraz však už tieto úlohy dokáže realizovať aj AI. Samozrejme v určitom obmedzenom rámci – precízne, vopred zadefinovanom a naučenom. Naučenom v zmysle strojového učenia, pri ktorom človek robota „učí“ prístupnejším spôsobom programovania, než je písanie kódu – fixovaním úkonov opakovaním v rôznych variantov.

kolaboratívny robot abb

To umožní intenzívnejšie včlenenie robotov do pracovného prostredia. Ďalšie spájanie fyzického sveta s digitálnym prinesie ešte šikovnejšie a inteligentnejšie riešenia pre širokú škálu nových aplikácií. 

Ide už o druhú vlnu AI

V súčasnosti už začíname hovoriť o druhej vlne AI a prechádzaniu od relatívne jednoduchých aplikácií k tým zložitejším. K učeniu a vzájomnému informovaniu človeka a stroja v symbiotickom vzťahu, k tomu, čo odborníci nazývajú posilnené učenie. 

Spolu s tým smeruje vývoj robotiky k autonómnej mobilite, flexibilite a inteligentným softvérom kontrolovanej nezávislosti. Vďaka tejto inteligencii zaujmú roboty podobné miesto v našich životoch ako dnes smartfóny. Prvým praktickým príkladom môžu byť autonómne vozidlá. 

Čo AI prinesie?

V zásade môžeme očakávať dekádu hlbokých kvalitatívnych zmien, ktoré budú pre človeka znamenať príklon k vyššie hodnoteným, bezpečnejším a zároveň aj kreatívnejším úlohám. Môžeme čakať dekádu spolupráce a spájania viacerých technológií či objavovania nových, dnes netušených možností. 

Nová doba si však vyžiada patričnú opatrnosť pri učení strojov a zodpovednosť pri nastavovaní a dodržiavaní vysokých etických a bezpečnostných štandardov. Úloha človeka sa zmení a namiesto fyzickej práce bude riadiť, kontrolovať a organizovať činnosť autonómnych inteligentných strojov.

(Visited 57 times, 1 visits today)