Logistika nie je len o systéme uskladnenia v sklade, o výdaji a príjme materiálu do a z neho, ako by si mohli myslieť mnohí nezasvätení. Tento pojem dnes zastrešuje oveľa viac. V článku sa preto pozrieme, čo znamená pojem Logistika 4.0, ako funguje a aké hlavné benefity prináša.

Logistika 4.0 predstavuje viac ako len systém uskladnenia

Týka sa celého toku surovín, komponentov, materiálov, polotovarov, tovarov a služieb do fabriky, ich aktuálny pohyb v rámci nej, paletizáciu hotových tovarov a ich distribúciu až po doručenie ku klientovi.

Jednoducho povedané, logistika zabezpečuje, aby materiály a tovary boli k dispozícii vtedy a tam, keď sú potrebné. Aby ich nebolo málo, alebo naopak príliš veľa, aby sa neplytvalo zdrojmi, a aby sa aj zákazník dostal k tovaru čo najrýchlejšie.

Všetky tieto toky vyžadujú optimalizáciu a teda čo možno najpresnejšiu koordináciu, vzájomné zosúladenie a prepojenie obrovského množstva dát a požiadaviek – výrobných, ekonomických, environmentálnych aj klientských. Najmä v súčasnosti, keď  celé hospodárstvo čelí viacerým výzvam naraz.

Čo podnietilo rast Logistiky 4.0?

Pandémia, hoci ju mnohí vnímajú ako výrazný zlom v živote spoločnosti, nebola ani zďaleka jediným faktorom, ktorý prinútil firmy a fabriky prehodnotiť svoju distribúciu a logistické procesy. Isté však je, že ich významne urýchlila.

logistika

Poďme sa však pozrieť na tie faktory,  ktoré boli badateľné už pred ňou. Okrem nárastu dopytu po personalizovaných produktoch a očakávaní takmer okamžitého doručenia však možno hovoriť o troch kľúčových trendoch, s ktorými sa logistika akejkoľvek fabriky či prevádzky musí v súčasnosti vysporiadať:

1.     Pracovná sila

Pracovná sila a jej vyťaženosť až preťaženosť pod vplyvom nárastu online objednávok spolu s potrebou urýchliť ich vybavovanie.

2.     Omnikanálová distribúcia

Ide o súbežný predaj tovarov rôznymi cestami a obchodnými platformami, ktorý presahuje možnosti (rentabilnosť) štandardného logistického modelu doručovania tovaru od výrobcu/obchodníka domov.

Maloobchody to vedie k prehodnoteniu distribúcie a na urýchlenie dodávky tovaru musia zvážiť okrem vlastných obchodov aj lokálne distribučné sklady. Rovnakú stratégiu si osvojili aj predajné platformy, a okrem centrálnych skladov vznikajú aj rôzne lokálne distribučné centrá a výdajné miesta.

3.     Nárast online nakupovania

Dominancia elektronického obchodu, alebo prudký nárast online nakupovania takmer vo všetkých segmentoch vrátane potravín.

Pandémia uštedrila záverečné rany maloobchodu

Takzvaným posledným klincom do rakvy najmä „kamenného“ maloobchodu bola v tejto situácii pandémia koronavírusu. Objemy predaja dramaticky padali vo všetkých sektoroch. Napríklad, v Spojenom kráľovstve klesli objemy maloobchodného predaja v apríli o 18,1 %, a to vo všetkých sektoroch. Výnimkou bol iba elektronický predaj, ktorý rekordne narástol o 18,0 %.

Pri pohľade na konkrétne firmy vyzerajú čísla ešte dramatickejšie. Walmart napríklad v roku 2020 hlásil 97-% nárast online predaja a Tesco „len“ 90-% potom, čo zdvojnásobil týždenné doručovacie sloty (termíny) zo 600 000 na 1,3 milióna za päť týždňov. S tým samozrejme súvisel aj vyšší príjem zamestnancov, ktorí mali pomôcť uspokojiť zvýšený dopyt po produktoch.

Sedem popredných reťazcov supermarketov v Spojenom kráľovstve prijalo spolu 136 000 nových zamestnancov a Amazon rozšíril svoj tím o 175 000 ľudí po celom svete. Podobný vývoj zaznamenali   aj v iných ekonomikách sveta.

Potreba využiť robotizáciu a automatizáciu

Bezprecedentné lockdowny, požiadavky domácej izolácie a absencia pracovnej sily ako dôsledok pandémie ukázalo logistickým oddeleniam i spoločnostiam dôležitosť flexibilných automatizovaných a robotizovaných systémov, na ktoré mnohí predtým ani nepomysleli.

Situácia vyústila do nárastu dopytu po aplikáciách robotickej automatizácie, od AGV (automated guided vehicles) na presun tovaru po skladoch až po použitie priemyselných robotov na vychystávanie, manipuláciu a paletizáciu tovaru.

Potvrdili sa tak očakávania výskumnej spoločnosti Interact Analysis, ktorá už pred časom predpovedala dopyt po automatizácii skladov vrátane robotov s ročnou mierou rastu 12,6 %. Zároveň tiež rast záujmu o roboty na manipuláciu s tovarmi s ročnou mierou rastu 98,7 %.

logistika

Aj nedávny prieskum spoločnosti ABB medzi logistickými a prepravnými spoločnosťami potvrdil dramatický vplyv pandémie na sektor.  Až 91,5 % opýtaných uviedlo, že museli veľmi rýchlo nájsť riešenia pre nedostatok, resp. výpadok zamestnancov za masívneho nárastu online dopytu.

Logistický proces sa musel zmeniť

Vyhovieť takému dramatickému rastu online objednávok, z rôznych predajných kanálov, spolu s nedostatkom pracovníkov a očakávaniami rýchlej dodávky prakticky čohokoľvek, vyžaduje zodpovedajúci logistický proces.

Mnoho firiem tak bolo prinútených zvážiť investície do implementácie nových technológií, ktoré by mohli pomôcť zdolať tieto aktuálne výzvy.

Záujem o roboty rástol a rastie najmä pre ich rozširujúce schopnosti strojového videnia a uchopovacích systémov. Flexibilná robotická automatizácia spolu s digitalizáciou je to, čo preukázateľne prináša zisk a dobrú návratnosť investícií.

Podniky fungujú na základe vzájomnej kooperácie

Produkty, fabriky či skladové systémy už nefungujú autonómne, ale navzájom prepájajú a koordinujú svoje činnosti a prostredníctvom digitalizovaných dát sa automaticky zosúlaďujú. A je pritom v podstate jedno, či ide o logistiku materiálov a tovarov vo výrobnom závode alebo o logistiku tzv. poslednej míle v distribučnom sklade.

Tu už Logistika 4.0, ktorá je synonymom priemyselnej revolúcie 4.0 v svojej oblasti, svižne prechádza do „next level“ 5.0, kedy sa o slovo hlásia možnosti umelej inteligencie.

(Visited 170 times, 1 visits today)