Za uplynulé roky sme v oblasti robotiky prešli míľovými krokmi dlhú cestu nových poznatkov, výziev a konštrukčných riešení. Od prvých robustných robotických kolosov v priemyselnom svete cez kolaboratívnu jemnú robotiku, po flexibilných a „mysliacich odborníkov“ vstupujúcich do ďalších oblastí ľudskej činnosti. Spoločnosť si zvykala na nich s rešpektom, v určitých oblastiach sú už dnes samozrejmosťou. Inovácie však dláždia cestu ich používaniu aj mimo štandardných hraníc.

ABB acquires ASTI

Pre nás, vo veľkej rodine spoločnosti ABB, je automatizácia a robotizácia každodenným poslaním, ktoré sa snažíme rozvíjať. Napredovať a klásť si nové ciele v mene ekológie, zdravia človeka a efektivity. Od malých krokov po tie veľké. Nedávna informácia ABB o akvizícii medzinárodnej spoločnosti ASTI vyvoláva aj preto patričné nadšenie. Len pomerne nedávno fungovali roboty kde tu, obrovské kolosy ohradené bariérou klietky. Potom prišlo obdobie kolaborácie, oslobodzovanie z klietok. Dnes obrazne štartuje nová etapa ich mobility a flexibility. Spojením dvoch spoločností, z ktorých každá je špička v svojej oblasti, sa robotizácii a automatizácii otvoria ďalšie dvere.

Továreň budúcnosti

Svoje výhody sprístupní nielen tým štandardným oblastiam priemyslu a výroby, ale aj farmácii, medicíne, rôznym typom služieb a možno aj trochu prekvapivým ale užitočným „mikro“ aplikáciám. Skrátka spojenie špičkových kolaboratívnych robotov ABB so samojazdnými dopravnými systémami (AGV – automated guided vehicles) firmy ASTI otvára celú škálu nových možností. Kombinácií je mnoho. Roboty ABB môžu dostať inteligentný a autonómny „podvozok“ ASTI. Budú sa môcť samostatne hýbať a vykonávať svoju prácu, čo znamená podstatné rozšírenie činností a aplikácií osvedčených robotov. Napríklad pôjde o kombináciu „podvozku“ pre výrobný polotovar, ktorý bude samostatne postupovať od špecializovaného robotického pracoviska k druhému. Pri každom sa na výrobku vykoná potrebný úkon. To je tá flexibilita. Práve takéto výrobné linky bez fixnej dráhy, pohyblivého pásu, je možné ľahšie meniť podľa požiadaviek aktuálneho výrobného programu. Masová kastomizácia bude tak oveľa jednoduchšia. Nová generácia flexibilnej automatizácie s využitím autonómnych mobilných robotov môže priniesť boom aj v oblasti stavebníctva, elektronického obchodu a najmä logistiky a pri vybavovaní objednávok.

 

Obchodom, ktorý by sa mal zavŕšiť tohto roku v lete, bude môcť ABB dramaticky rozšíriť svoju ponuku robotiky a automatizácie. Stane sa jedinou spoločnosťou s kompletným portfóliom pre novú generáciu flexibilnej automatizácie. Ale nielen to. Spoločnosťou ASTI sídliacou v španielskom Burgose získava ABB aj viac než 300 špičkových odborníkov v Španielsku, Francúzsku a Nemecku. V kombinácii s odborníkmi v „našej“ oblasti vytvoríme expertné centrum inovácií, ktoré môže byť absolútnym motorom ďalšieho vzniku nových a nových aplikácií robotiky vo všetkých sférach života a podnikania. Spoločne už teraz ponúkame hlboké znalosti a skúsenosti nielen z tradičných výrobných odvetví vrátane automobilového priemyslu, potravinárskeho a nápojového priemyslu či segmentu balenia tovaru pre maloobchodný predaj, ale aj nových rastových segmentov vrátane logistiky, e-commerce, maloobchodu a zdravotníctva. Na dokumentovanie toho stačí spomenúť, že práve ASTI v súčasnosti riadi jeden z najväčších inštalovaných vozových parkov autonómnych mobilných robotov v Európe a má širokú zákaznicku základňu v automobilovom priemysle, logistike, potravinárstve a farmaceutickom priemysle v 20 krajinách.

Flexibilné siete namiesto lineárnych liniek

Čo to pre nás, aj na Slovensku znamená? Našim klientom umožníme jednoducho, flexibilne reagovať na individuálne požiadavky zákazníkov a využiť príležitosti, ktoré predstavujú významné zmeny spotrebiteľského dopytu. A to v najrôznejších segmentoch – od výroby, logistiky a intralogistiky cez plnenie objednávok až po maloobchod a zdravotníctvo.

Špičkové portfólio ASTI zahŕňa autonómne ťahače a širokú škálu riešení pre manipuláciu s predmetmi a ich presun (skladové systémy typu „goods-to-person“ pre podávanie regálov či políc, riešenia pre zdvíhania a presun výrobkov či materiálov), ako aj komplexnú ponuku softvéru od navigácie a riadenia vozidiel cez správu vozového parku a objednávok až po sledovacie systémy využívajúce cloudovú technológiu. Týmto všetkým v kombinácii s našim portfóliom robotov, strojnej automatizácie, modulárnych a softvérových riešení vrátane simulačného a programovacieho nástroja RobotStudio® získajú naši zákazníci prístup k jedinečnej a komplexnej automatizačnej zmene ich biznisu. Práve v čase, keď sme už na trh uviedli nové rodiny kolaboratívnych robotov GoFA™ a SWIFTI™, je to krok, ktorý znamená obrovské možnosti. Našim klientom umožníme v podstate kompletne zmeniť ich biznis model. Zmeniť ich súčasné lineárne výrobné linky na plne flexibilné siete, kde budú inteligentné autonómne roboty navigovať materiály, súčiastky a hotové výrobky medzi prepojenými pracovnými smart stanicami. Prakticky v akejkoľvek oblasti podnikania.

Už teraz sa rodia nové spolupráce, unikátne a novátorské aplikácie nielen vo svete ale aj u nás na Slovensku. Takže, štartujeme!

(Visited 44 times, 1 visits today)