Tak táto aktuálna otázka zamestnáva v súčasnosti technológov, ekonómov, environmentalistov, manažérov i bežných ľudí po celom svete. Nielen preto, že ceny zdrojov, energií a surovín stúpajú, ale najmä pre udržateľnosť našej existencie na planéte Zem.

Cesta k odpovedi sa nachádza vo vývoji nových technológií, využívaní alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie i v celkovej zmene myslenia a prístupu k výrobe, ekonomike. Princípy cirkulárnej ekonomiky sa stávajú skutočnosťou a presadzujú sa v čoraz širšom meradle. Do svojich stratégií riadenia si ich vpisujú nielen výrobné podniky a technologické koncerny. Inak tomu nie je ani u nás v ABB, ktoré sa na svojom tohtoročnom podujatí Leadership Forum 2022 zameralo práve na tému udržateľnosti. Takmer 700 vrcholových manažérov diskutovalo o viacerých rozmeroch a vrstvách tejto stratégie spoločnosti. Samozrejme, nie je to nič prekvapujúce, keďže je pre spoločnosť i jej klientov už dlhšiu dobu prioritou. Diskusiou na tému environmentálneho rozmeru aktivít v prospech sociálneho pokroku, presnejšie o rozvíjaní a implementácií technológií v prospech rozmanitosti, inklúzie, zdravia, bezpečnosti a podpory komunít, však definovali pomyselnú „severku“ a smer pre ďalšie smerovanie spoločnosti ABB v budúcnosti.

Environmentálny rozmer a reakcia na spoločenské potreby sa odrážajú v celom portfóliu ABB. Najnovšie riešenia ďalej posúvajú vpred a podporujú našich zákazníkov pri ich prechode k udržateľným systémom výroby a existencie. Viac za menej je dnes akýmsi lajtmotívom ABB technológií, vlastného fungovania a našich riešení robotiky a diskrétnej automatizácie.

U nás neplatí, že šuster chodí bosý

Aktívne presadzujeme filozofiu udržateľnosti vo všetkých svojich závodoch tak, aby sme boli schopní do roku 2030 zredukovať vlastné emisie minimálne o 80% . Už 95% našich pobočiek v rámci robotizácie a automatizácie využíva zelenú energiu a kampus firmy B&R v rakúskom Eggelbergu, ktorú ABB odkúpila v roku 2017, funguje momentálne ako najväčšia solárna elektráreň ABB. Postupne zavádzame elektromobilitu a 75% našich zastúpení je dnes vybavených EV nabíjačkami.

Hoci naše interné ciele a zrealizované kroky hovoria jasnou rečou, predsa len najväčší dopad môžeme docieliť prostredníctvom našich zákazníkov. Tak, že im umožníme robiť viac za menej. Našimi riešeniami im umožníme zavádzať robotiku a automatizáciu na zvyšovanie produktivity, znižovať odpad, maximalizovať efektívnosť a redukovať dopad ich výroby na životné prostredie.

Automatizácia výroby šetrí životné prostredie (aj peňaženky)

Napríklad ABB riešenie nanášania farby – PixelPaint (o ktorom prinesieme najbližší blog), je o 50% rýchlejšie než bežné a tiež znižuje odpad farby až 30%. PixelPaint tiež spotrebuje menej energie – o tretinu menej elektrickej energie než štandardná aplikácia lakovania. Ďalším výborným príkladom v našom B&R portfóliu je energeticky efektívne strojové videnie. Jeho smart flash-light technológia ušetrí oproti permanentnému svetlu až 99% energie.

Zvyšovaním a zrýchľovaním produkcie kľúčových udržateľných technológií podporujeme rovnako nízkouhlíkové hospodárstvo. Napríklad takých, aké sa využívajú na výrobu solárnych kolektorov u nášho švédskeho zákazníka Absolicon. Alebo patentovaných kompostovateľných obalov na báze rastlinných vlákien spoločnosti Zume, čím pomáhame redukovať závislosť sveta na jednorazových plastoch. Automatizovanou produkciou našimi robotickými výrobnými bunkami sa stáva táto alternatíva jednorazových plastov ekonomicky životaschopná. Sústreďujeme sa i na riešenia, ktoré podporujú cirkulárnu ekonomiku. Napríklad recykláciou našich vlastných robotov, predlžovaním ich života a opravou, alebo aj programom rekonštrukcie robotov.

Čo dodať? Technológie nás posúvajú vpred. Pomáhajú riešiť existenciálne výzvy, ktorým ľudstvo čelí. Nielen uľahčujú život a prácu, ale zvyšujú našu bezpečnosť a sú prejavom zodpovednosti voči zdrojom, prostrediu aj budúcim generáciám.

(Visited 21 times, 1 visits today)