O logistike a jej výzvach, s ktorými sa aktuálne vyrovnáva – od zmien spotrebiteľského správania, nárastu elektronického obchodu, až po nedostatok pracovných síl sme písali v blogu Logistika 4.0. Ako však pri týchto dramatických zmenách a vplyvoch nielen prežiť, ale aj efektívne fungovať a nabrať určitú „imunitu“ voči možným otrasom do budúcnosti – to bude témou nasledujúcich riadkov.

 

Na zmeny sa treba pripravovať

Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. Tento zľudovený výrok Louisa Pasteura úplne presne vystihuje aj situáciu v hospodárskych odvetviach nie až tak dávnych covidových dní. Neočakávané a rýchlo sa šíriace ochorenie so všetkými dôsledkami a protipandemickými opatreniami prinieslo vskutku cennú lekciu na tému prípravy. Chod v zabehaných koľajach sa tu ozaj nevyplatil a v mnohých prípadoch urýchlil pád a zánik značiek, ktoré už predtým zápasili so zmenami v spotrebiteľskom správaní a s rastúcim trendom elektronického obchodu. 

Tí predvídavejší, ktorí s predstihom investovali a implementovali nové technológie však naopak potvrdili platnosť Pasteurovho výroku. 

 

Ako zefektívniť logistiku?

Automatizačné technológie sú presne tým rozlišovacím faktorom, ktorý významnou mierou prispieva k efektívnejšiemu fungovaniu. Ide o fungovanie vo výrobe, logistike výroby, i mimo výrobných areálov v distribučných centrách a skladoch tzv. poslednej míle. Pomáhajú riešiť presne tie výzvy logistiky, s ktorými sa v záujme životaschopnosti potrebuje vyrovnať a ktoré pandémia ešte viac zdôraznila. 

Presné plánovanie a efektívna doprava síce logistike pomôcť môžu, no nevyriešia nedostatok a výpadky pracovnej sily pri súčasnom náraste elektronického obchodu s rôznorodou distribúciou a s požiadavkou takmer okamžitého dodania tovaru. Rýchlosť, presnosť, akurátnosť. Na týchto faktoroch záleží pri napĺňaní požiadaviek zákazníka.

 

Hlavné výhody efektívnej logistiky

  • Podpora pracovnej sily

Podpora pracovnej sily je preto pri zvyšujúcich sa požiadavkách na výkon, rýchlosť a zároveň aj pri chorobnosti a nedostatku pracovníkov pre pomerne namáhavú fyzickú prácu v logistike na mieste. 

Implementácia automatizácie a robotiky v skladoch a distribučných centrách (DC) ponúkajú tak nielen podporu pracovnej sily, ale aj istú odolnosť dôležitého ohnivka v dodávateľskom reťazci. Dosiahnutie úspešnej integrácie týchto technológií spolu s rozširovaním digitalizácie a zapájaním umelej inteligencie bude rozhodujúce pre udržanie funkčných zásobovacích tokov, a to tak v normálnych podmienkach, ako aj v čase krízy. 

Súčasný trend zvyšujúceho sa záujmu to len potvrdzuje. Je tiež pravdepodobné, že čoraz viac operácií pri distribúcii tovarov bude fungovať úplne autonómne. Činnosti bez pridanej hodnoty môže prevziať automatizovaná robotika, tieto procesy zrýchliť a zefektívniť. Pracovná sila sa tak bude môcť sústrediť na riadenie, rozhodovanie či kontrolu.

  • Podpora viackanálovej distribúcie

Prechod k viackanálovej distribúcii sa môže javiť „komplikovane“.  No moderné inteligentné roboty, konkrétne autonómne mobilné roboty (AMR) si s komplexnými požiadavkami viackanálovej distribúcie vedia dobre poradiť. Dnes disponujú pokročilými navigačnými systémami, systémom riadenia prevádzky, vstavaným senzorom a skenerom a s ich pomocou si nájdu cestu na akékoľvek miesto v sklade, vytiahnu položky a odvezú ich do ľubovoľného požadovaného cieľa. 

 

autonomny mobilny robot

Pracovať môžu s ľuďmi i inými priemyselnými vozidlami. Navyše zvyšujú flexibilitu logistického centra, keďže sa  jednoducho prispôsobujú novým pôdorysom a zariadeniam. Centrá tak môžu rásť podľa potreby, bez nákladov alebo komplikácií súvisiacich napr. s pridaním nových regálov. 

Ďalšie technické vymoženosti ako napr. systémy videnia, umelá inteligencia a strojové učenie otvárajú nové možnosti pre vysokorýchlostné spracovávanie náhodne umiestnených produktov. Roboty tak môžu autonómne uchopiť potrebný tovar, singuláciu (čítanie špecifického sériového čísla) a triedenie. Zefektívnia a urýchlia celý proces vychystávania zásielok – čo teda najmä v lokálnych skladoch poslednej míle môže byť obrovským prínosom. 

  • Efektívne v elektronickom obchode

Rozmach elektronického obchodu a prognózy jeho ďalšieho rastu (hovorí sa napr. o 25% náraste online nakupovania potravín do dvoch rokov) vyvoláva tlak na maloobchodníkov a distribútorov, aby umožnili rýchle spracovanie rôznych druhov výrobkov a rýchly obrat objednávok zákazníkov. 

Na zvládnutie rastúcich a meniacich sa požiadaviek zákazníkov bude potrebné investovať do technológií. Špeciálne predajcovia potravín, ktorí vybavujú e-objednávky v predajniach, by mali spozornieť. Predpokladá sa, že v snahe zvyšovania rýchlosti a efektivity bude nasledujúce obdobie patriť transformáciám supermarketov na hybridné zariadenia a oddeľovaniu online vychystávania a nakupovania v prevádzke. Rýchlosť zavádzania automatizačných a robotizačných technológií sa tak zrejme ešte viac zvýši.

 

Riešenia pre efektívnu logistiku od ABB

Robotická automatizácia ponúka širokú škálu funkcií pre transformáciu logistiky. Či už ako súčasti prevádzky FMCG, maloobchodného distribučného centra, veľkého logistického centra elektronického obchodu alebo zariadenia na triedenie balíkov, či dokonca vo farmaceutickom priemysle pri vychystávaní zásielok liekov a ich samotného vydávania spotrebiteľom. Pomôcť môže pri kompletizácii zásielok aj vychystávaní položiek. 

  • Vysokorýchlostné systémy videnia robotov dokážu spoľahlivo identifikovať kódy požadovaných produktov a v závislosti od špecifikovaného užitočného zaťaženia ich uchopiť a preniesť na stanovené miesto. 
  • Paletizácia a depaletizácia sú už osvedčené robotické možnosti. Či už na konci linky výrobcu, alebo aj v distribučných centrách ponúkajú rýchlu paletizáciu s presným umiestnením podľa naprogramovaného vzorca. Spoľahlivé a bezpečné stohovanie je samozrejmosťou.
  • Robotický systém ukladania a vyhľadávania sa môže stať neoceniteľným pomocníkom aj v prostredí elektronického obchodu, kde je potrebné presne zozbierať a vychystať objednávky s viacerými produktmi na odoslanie. Absolútne spoľahlivo identifikuje tovary prostredníctvom kódovaných údajov (namiesto dočasného uloženia a spárovanie položiek). 
  • Robotický systém možno využiť aj pri triedení balíkov. Rameno robota v kombinácii so systémami vision na automatickú singuláciu balíkov posúdi ich veľkosti a údaje a presmeruje ich do správnej zóny následného spracovania.

Rozhodnite sa pre robotické riešenia pre vašu logistiku a zaraďte sa aj vy do kategórie výroku Louisa Pasteura. Môžete si tak byť istí, že budete pripravení na všetky zmeny, ktoré nás v najbližších rokoch rozhodne čakajú.

(Visited 38 times, 1 visits today)