Ukázalo sa, že to, čo sa u nás len šepká, je celosvetovým trendom. Potvrdil to aj májový prieskum, ktorý spoločnosť ABB zrealizovala medzi stavebnými firmami po celom svete. Predpovedá totiž krízu zručností, ktorej do roku 2030 budú čeliť takmer všetky stavebné firmy. Až 44 percent riaditeľov a generálnych manažérov v Európe, USA a Číne uviedlo, že už dnes majú ťažkosti získavať pracovníkov na stavebné práce. Dôvodom je najmä bezpečnosť a ťažká fyzická práca. Tento trend má navyše stúpajúci charakter. Až takmer polovica opýtaných verí, že situáciu v odvetví by mohlo riešiť nasadenie robotiky a automatizácie. Pričom za kľúčovú hnaciu silu investícií tu považujú v rovnakej miere zvýšenie bezpečnosti a ochranu životného prostredia.

Tak ako vo výrobe, aj v stavebníctve môžu roboty jednoznačne zvýšiť bezpečnosť výstavby. Na rozdiel od človeka sú lepšie vybavené na manipuláciu s veľkými a ťažkými bremenami či na prácu v nebezpečných priestoroch a umožňujú aj nové metódy výstavby. Používanie robotov na opakujúce sa úlohy, ktoré ľudia čoraz viac nechcú robiť, môže byť tým potrebným riešením pre krízu pracovných síl. Využívaním špičkových technológií tak môže vzrásť aj atraktivita kariéry v stavebníctve pre mladých ľudí.

Potenciál robotizácie je v stavebníctve obrovský. Či hovoríme o vyššej produktivite, efektívnosti a flexibilite, alebo výstavbe modulárnych domov a výrobe stavebných prefabrikátov, robotickom zváraní, manipulácii s materiálmi, robotickej 3D tlači… Zapojenie robotov a automatizácie do stavebného procesu vie okrem zvyšovania bezpečnosti a nákladovej efektívnosti navyše zlepšiť aj udržateľnosť a znižovať dopad na životné prostredie. Že ako? Vysvetlím:

Roboty nemrhajú materiálom

Odborníci odhadli, že až štvrtina materiálu, ktorý sa dovezie na stavbu, skončí ako odpad. V priemyselnom odvetví, ktoré čelí zvýšenej environmentálnej regulácii a potrebe nákladovej efektivity budov, ide o nezmyselné mrhanie. Robotická automatizácia a digitálne riešenia pritom staviteľom umožňujú už na začiatku projektu navrhnúť budovu a všetky stavebné procesy efektívne tak, aby sa s materiálmi nemrhalo.

Skrátka stavebný priemysel potrebuje roboty, ktoré im pomôžu držať krok s výzvami urbanizácie a klimatických zmien. Rozmenené na drobné – je to riešenie ako dosiahnuť cenovo dostupnejšie a zároveň ekologickejšie bývanie, ako dosiahnuť zníženie dopadu výstavby na životné prostredie uprostred nedostatku pracovných síl a zručností.

Veľké stavebné firmy už inovujú

Pilotné projekty robotizácie stavebníctva  dnes môžeme nájsť nielen v USA, ale aj v Európe a čoskoro už aj na Slovensku. Viac informácií máme pre vás pripravených už onedlho!

Automatizovanú montáž stien, podláh a stropov pre viacpodlažné, cenovo dostupné bývanie s viacbytovými jednotkami využíva napríklad spoločnosť Autovol v USA, robotickú inštaláciu výťahov spoločnosť Schindler Lifts a robotickú automatizáciu výroby prefabrikovaných modulárnych domov zas spoločnosť Intelligent City. Tá posledná napríklad zvýšila efektivitu výroby o 15 percent a rýchlosť o 38 percent, zatiaľ čo znížila množstvo odpadu až o 30 percent.

Na aplikáciu robotického zvárania stavila aj spoločnosť Skanska, ktorá pôsobí aj na našom trhu. Automatizácia výroby oceľových košov na mieste im znížila okrem iného aj náklady a environmentálny dopad prepravy objemných hotových výstužných košov na staveniská. Šesťosové roboty ABB a softvér RobotStudio® využíva napríklad aj francúzska spoločnosť XtreeE. Sú súčasťou ich industrializovaných riešení 3D tlače, ktoré stavebné spoločnosti používajú na výrobu stavebných prvkov a komponentov, ktoré nie je možné dosiahnuť štandardnými postupmi. Podobné riešenie bude onedlho v reálnej prevádzke už aj na Slovensku.

Predstavivosť novej generácie inžinierov bez hraníc

Príklady úspešnej aplikácie robotiky a automatizácie v stavebníctve sa už začínajú množiť. Firmy ju využívajú na rôzne, no v jednom zhodujú – nájsť ľudí na vykonávanie zložitých a časovo náročných úloh je čoraz náročnejšie. To znamená, že musia ísť ďalej za hranice, aby našli pracovníkov, ktorých potrebujú. Ak sa tieto úlohy pridelia robotom, svojich pracovníkov môžu nasadiť efektívnejšie. Automatizácia vyhovuje skúsenostiam a predstavivosti budúcej generácie inžinierov, ktorí vyrástli s technológiami a budú neoceniteľnými pomocníkmi pri hľadaní nových spôsobov použitia robotov v stavebnom biznise.

 

(Visited 414 times, 1 visits today)